AA
BAT kwijtgescholden van smokkelverleden? - vraag E-3187/2015

Op 15 juli 2010 sloot British American Tobacco (BAT) een overeenkomst met de EU ter bestrijding van de illegale handel in tabaksproducten. Uit een persbericht van de Britse belasting- en douanedienst (Her Majesty's Revenue and Customs) valt op te maken dat de overeenkomst met BAT een kwijtscheldingsclausule bevat die het bedrijf ontslaat van zijn aansprakelijkheid voor smokkel in het verleden. Er staat namelijk te lezen dat "de fabrikanten (BAT) worden ontslagen van alle civiele rechtsvorderingen die zouden voortvloeien uit gedragingen in het verleden met betrekking tot illegale handel". Op de website van OLAF wordt geen informatie verstrekt over het bestaan van een dergelijke clausule

Kan de Commissie zeggen of de in 2010 tussen BAT en de EU gesloten overeenkomst inzake tabaksproducten al dan niet een dergelijke clausule bevat?

Antwoord van Commissaris Georgieva

De Commissie kan het geachte Parlementslid meedelen dat de samenwerkingsovereenkomst met het oog op fraudebestrijding van 2010 tussen British American Tobacco, de lidstaten en de EU geen dergelijke clausule bevat. 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?