Parlementaire tussenkomsten

AA
Lessen van de Japanse kernramp voor de nucleaire veiligheid in Europa - stemverklaring
We zijn het vandaag niet eens geworden over deze resolutie die de lessen moet trekken uit de kernramp in Fukushima. De Groenen pleiten al jaren voor het uitfaseren van kernenergie omdat de risico’s voor mens en milieu onaanvaardbaar groot zijn en bovendien alternatieven ruimschoots voorhanden zijn. Fukushima heeft dat eens te meer duidelijk gemaakt. Het is triest dat de liberalen en christen-democraten blijven geloven in hun nucleaire dromen. Zelfs als die, zoals vandaag duidelijk is in Japan en Tsjernobyl, uitmonden in nachtmerries. En zelfs dan willen velen niet wakker worden uit hun boze atoomdroom. De enige echte veilige kernenergie is geen kernenergie.

Het amendement dat vroeg om uitfaseren van kernenergie werd weggestemd. Een meerderheid van dit Parlement begrijpt blijkbaar nog altijd niet dat het technisch en economisch perfect haalbaar is om mede via energie-efficiëntie over veertig jaar onze stroom volledig duurzaam op te wekken met behulp van de zon, wind, aardwarmte, water en biomassa. De kernenergielobby lijkt vooralsnog aan de winnende hand. Daarom mijn neen-stem bij de eindstemming!

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?