Parlementaire tussenkomsten

AA
De toekomst van voedsel en landbouw - stemverklaring


Volgens mij moet het GLB gebruikt worden om boeren te helpen omschakelen naar meer duurzame landbouw én moet het gaan over gezonde voeding. Als reactie op het Commissievoorstel is dit rapport maar flauw. Vandaar mijn tegenstem. Na onderhandelingen kwamen groene elementen binnen, maar de tekst verdedigt vooral de conservatieve visie die weinig garantie biedt voor een duurzamer landbouwmodel. De logica achter het huidige landbouwbeleid, dat ieder uur 35 boeren doet verdwijnen, vooral de kleinere, het platteland doet leeglopen moet anders. Daar is moed voor nodig en dat toont dit rapport te weinig. We willen dat het GLB hervormd wordt richting meer agro-ecologie, met het accent op lokale markten, korte voedsel- en bevoorradingsketen en beter op elkaar afgestemd aanbod en vraag.

p ecologisch vlak willen we gesloten kringlopen, heropbouw van biodiversiteit en meer gebruik van agroforestry zodat onze voedselvoorziening “climate proof” wordt en stabiel. We willen dat betalingen eerlijker verlopen, met een beter evenwicht tussen lidstaten en regio's, tussen grote en kleine bedrijven. Gekoppeld aan een bepaald resultaat en gestoeld op milieubewust boeren, dierenwelzijn en jobcreatie. Wij kiezen niet voor een exportlandbouw gericht op de wereldmarkt. Op sociaal vlak willen we een sterke plattelandspijler. De landbouwbegroting mag ook niet verlaagd worden.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?