Parlementaire tussenkomsten

AA
Energie-efficiëntie van gebouwen - stemverklaring

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40% van de energieconsumptie en 36% van de CO2-uitstoot in de EU. Onder het pakket van “Clean Energy for all Europeans” is er een hervorming van de voornaamste wetgeving om de energieconsumptie en CO2-uitstoot te verminderen.
Voor de groenen gelden drie prioriteiten. Eerst en vooral staan we een langetermijnrenovatiestrategie voor om tegen 2050 “Nearly Zero Energy Buildings” (NZEB) als standaard te hebben. Daarnaast willen we gebalanceerde voorwaarden voor elektronische mobiliteit met strenge inspecties. Elektronische mobiliteit refereert naar duurzaam transport door het gebruik van elektronische voertuigen. Ten slotte leggen we de focus op de menselijke dimensie (luchtkwaliteit, huisvesting, etc.).

We hebben een positieve overeenkomst over de langetermijnrenovatiestrategie om tegen 2050 het NZEB-niveau te bereiken. We hebben een compromis bereikt dat toekomstgerichte oplossingen mogelijk maakt. De gepaste technische uitwerking wordt aan de lidstaten overgelaten. Ten slotte zijn we wat betreft de menselijke dimensie erin geslaagd de elementen te vrijwaren die voor ons essentieel zijn. De slechtst functionerende gebouwen krijgen prioriteit. Er zijn ook voorwaarden inzake klimaat en brandveiligheid. Er wordt advies verleend aan de burgers en renovaties gebeuren met een oog voor sociale aspecten. Om deze redenen hebben we voor gestemd.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?