AA
Geachte rechters in Dendermonde

Voorzitter,
Dames en heren rechters,

Ik voer reeds sinds minstens 25 jaar een doorgedreven strijd voor een andere, eerlijke en rechtvaardige voedselproductie. Ik sta hier vandaag niet als politicus, maar als bezorgd burger.

In het maatschappelijk debat is de kern van het debat dat de voorbije decennia een beperkte groep multinationale bedrijven alle schakels van de voedselketen in handen krijgt en de hele maatschappij met harde, niets ontziende middelen, dwingt een bepaald productiemodel te omarmen.

Nochtans hebben we als burger recht op gezond voedsel, recht op een gezond leefmilieu. We moeten als consument de keuze hebben ook geen genetisch gemanipuleerd voedsel te eten. Wie het dossier kent, weet dat op termijn GGO-landbouw alle andere vormen van landbouw weg duwt, niet alleen de bio- maar ook de traditionele landbouw. GGO-technologie is een agressieve technologie, waartegen we ons verzetten.

De veldproef in Wetteren is een onderdeel van een bepaald soort wetenschap, een bepaald soort industrie dat probeert GGO-technologie te promoten als totaaloplossing voor de voedselproblemen in deze wereld. De veldproef was een regelrechte provocatie, een propaganda-oefening, een demonstratieproject. Het bord: "Hier groeit de aardappel van de toekomst", getuigt daarvan. Hoe cynisch kan men zijn?

Toch nam die veldproef onnodige risico's. Ze had niet het fiat van de volledige bioveiligheidsraad, die overigens heel wat bedenkingen formuleerde. En eigenlijk was ze illegaal. Na een klacht van Greenpeace formuleerde de Rechtbank van Gent een hele reeks bezwaren.

Eenennegentig mensen vragen deze Rechtbank of ze in deze zaak vrijwillig mogen verschijnen. Sommige waren aanwezig in Wetteren. Anderen, zoals ik, waren er niet. Ik heb me persoonlijk aangesloten bij dit initiatief omwille van de kwalificatie "bendevorming" in de rechtsvordering. Dat is een zeer zware vordering.

In een gezonde democratie is het nodig dat er mensen zijn die tegen bepaalde machten ingaan. Ze mogen door sommigen dan wel als subversief beschouwd worden, toch doen ze niets minder dan hun burgerplicht. Politiek activisme en maatschappelijk engagement horen bij een gezonde democratie. Activisme mag niet gecriminaliseerd worden, want dat bewijst de democratie geen dienst. Nu aardappelactivisten, straks vredesmilitanten of feministes. Overmorgen vakbondsmilitanten?

Als de 11 beklaagden lid zijn van een "criminele" bende, dan beschouwen wij als vrijwillige verschijners dat we mede lid zijn van deze bende en organisatie.

We zijn allemaal actievoerder voor een wereld waarin de voedselproductie in handen blijft van gewone boerende boeren en boerinnen. We zijn ervan overtuigd dat de wereld geen behoefte heeft aan een streven naar alsmaar grotere productiviteit en winst voor enkelen. We willen dat wetenschappelijk onderzoek niet de belangen dient van een handvol multinationals maar wel het welzijn van iedereen.

Daarom vragen wij de Rechtbank vrijwillig te mogen verschijnen. Bij deze overhandig ik u de gezamenlijke verklaring van ons allen.

Bart Staes

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?