AA
Eurocrisis: blusvermogen ministers van Financiën schiet tekort

De ministers van Financiën van de eurozone hebben op 30 maart 2012 tijdens de Ecofin-top in het Deense Kopenhagen de kans gemist om een overtuigende stap te zetten bij het oplossen van de eurocrisis. De voorgenomen verhoging van de Europese noodfondsen is te klein om de twijfels over Spanje en Italië weg te nemen. Zolang het Europese blusvermogen tekortschiet, bestaat het risico dat de eurobrand weer oplaait.
Het is inmiddels helaas een vertrouwd beeld.

Na veel gepalaver zetten de eurolanden een stapje in de goede richting, maar die is te klein om de markten ervan te overtuigen dat geen enkel euroland failliet gaat. Zo blijven we ploeteren in de modder. Het herstel van de Europese economie wordt erdoor bemoeilijkt, met als gevolg nog meer banenverlies en pijnlijke bezuinigingen.

Internationale instellingen, zoals het IMF en de OESO, hebben de eurolanden met klem geadviseerd om de noodfondsen te verhogen tot tenminste 1 biljoen euro. Met dit akkoord slaan de ministers van Financiën die goede raad in de wind.

Van de 800 miljard die zij bijeen willen leggen is 300 miljard al aangesproken voor Griekenland, Ierland en Portugal. Het resterende blusvermogen is onvoldoende om te garanderen dat grotere landen als Spanje en Italië hun schulden kunnen afbetalen. Daardoor betalen die landen onnodig hoge rentes op hun staatsschuld en wordt bezuinigen een gebed zonder eind.

De ministers hadden een veel krachtiger blusmechanisme in stelling kunnen brengen. Zij hadden het permanente noodfonds ESM de mogelijkheid moeten geven om liquiditeit te betrekken van de Europese Centrale Bank, zoals de Europese Groenen bepleiten. Het ESM-verdrag biedt daartoe de ruimte. Op dit moment komt de liquiditeitssteun van de ECB via de banken bij overheden terecht. Dat is een veel riskantere route. De wederzijdse afhankelijk van zwakke eurolanden en zwakke banken wordt erdoor versterkt. Dat kan beiden fataal worden.

De regeringen van de eurozone blijven zich gedragen als bekrompen kruideniers. Hoe groter het noodfonds, hoe groter het vertrouwen in de eurolanden en hoe kleiner de kans dat het daadwerkelijk geld gaat kosten. Door onvoldoende bluskracht te mobiliseren, bewijst de Ecofon-raad de belastingbetalers een slechte dienst.

Bart Staes

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?