Persberichten

AA
Vision Scenario: het eerste realistische energieplan dat de normen van het Klimaatakkoord van Parijs respecteert


In het kader van de klimaattop in Bonn stellen de Europese Groenen hun visie op een koolstofvrije toekomst voor. Het draait allemaal rond het zogeheten ‘Carbon Budget’. Dat budget, 890 gigaton CO2, is de totale hoeveelheid CO2 die we wereldwijd nog maximaal mogen uitstoten om een opwarming van meer dan 2 graden Celcius te vermijden. Het aandeel dat de EU hierin heeft, bedraagt in totaal tussen de 47,7 en 61,5 gigaton CO2. De totale uitstoot van de EU bedroeg in 2015 4,45 gigaton CO2. [1]

We kunnen dus stellen dat we omgerekend nog 10 jaar de tijd hebben voor we de grenzen van het Klimaatakkoord in Parijs overschrijden.

Het idee van een Carbon Budget is een nieuwe manier om te kijken naar de doelstellingen van de strijd tegen klimaatverandering. Het is een concreet ijkpunt dat gebruikt kan worden om Europese klimaat-doelstellingen vast te stellen. Het resultaat is het ‘Vision Scenario’, een analyse op langere termijn van de energiesector gekoppeld aan de maximale uitstoot van broeikasgassen gebaseerd op het beschikbare Carbon Budget. Het resultaat is een ambitieuze, maar realistische planning waarmee de opwarming niet enkel beperkt maar ook binnen de normen van het Klimaatakkoord van Parijs kan blijven. We bereiken dit door in te zetten op energie-efficiëntie in alle sectoren en het versneld verhogen van het aandeel hernieuwbare energie in de totale energieconsumptie.

Daarnaast moeten we streven naar een volledige vernieuwing van alle sectoren, hoewel het duidelijk is dat het zwaartepunt bij de energie-, transport-, bouw- en industriële sector zal moeten liggen. De energievoorziening in de Europese Unie moet tegen ten laatste 2050 volledig koolstofvrij zijn. De enige manier om dat te doen is een grondige transformatie in alle sectoren. De Vision Scenario is de eerste doortastende analyse die daadwerkelijk in de praktijk kan omgezet worden. Het is daarom van belang deze strategie mee te nemen in de context van de concrete beleidsafspraken die op de COP23 in Bonn worden uitgewerkt en op de volgende COP in Polen zullen worden bekrachtigd.

De Vision Scenario brochure kunt u hier bekijken of downloaden.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?