Persberichten

AA
Urgente actie nodig om bijensterfte te stoppen

De groene fractie in het Europees parlement organiseert deze week een aantal acties naar aanleiding van de "European Week of bees and pollinators" tussen 1 en 4 april (1). Dit om te benadrukken dat een Europese landbouw zonder pesticiden en GGO's een voorwaarde is voor een gezonde bijenpopulatie en voor het overleven van andere bestuivers. Als deze populaties - indicatoren voor de biodiversiteit en van belang voor voedselzekerheid - op grote schaal blijven sterven, dan loopt er iets fundamenteels verkeerd in ons landbouwsysteem. "Bijen zijn daarom als de kanaries in de steenkoolmijn," aldus Europees parlementslid Bart Staes (Groen).

In Brussel vinden deze week drie conferenties plaats in het kader van de Europese bijenweek die voor het derde jaar plaatsvindt in het Europees parlement. Twee van de drie conferenties worden gesponsord door de agrochemische industrie, dus de producenten van pesticiden en andere organisaties, die samen het politiek debat proberen te beïnvloeden en sturen. Daarbij wordt vergeten dat het massale gebruik van pesticiden een van de belangrijkste oorzaken is van de problemen met bijen.

Daarom lanceert de groen fractie vandaag een video Give Bees a chance over het probleem en protesteert ze morgen om 13.30u met enkele imkers en organisaties voor het Europees parlement op de Esplanade SolidarnoϾ waar een tijdelijke bijentuin staat opgesteld, gesponsord door de industrie (2).

1) Voor het programma zie: http://eat-better.greens-efa.eu/bee-week-2014-12146.html
2) De Europese groene fractie vraagt bij deze visuele actie onder andere om een verlenging van het verbod op drie pesticiden (neonicotinoiden). Deze ban kwam er op initiatief van de Europese Commissie en trad in werking op 1 december 2013. Het verbod lag direct zwaar onder vuur van de industrie, onder andere middels rechtszaken. Zie ook: http://bees.greens-efa.eu/

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?