Persberichten

AA
Tijdelijk verbod op neonicotinoïden komt er!

Belangrijke beslissing voor bijen nu de Europese Commissie haar tijdelijk verbod op neonicotinoïden doordrukt.

Het voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van neonicotinoïde insecticiden – mede verantwoordelijk voor het afnemen van de bijenpopulaties - aan banden te leggen blijft overeind na een stemming bij de Europese lidstaten. De uitslag van de stemming (1) in het zogenaamde ''Appeal Committee'', zal ervoor zorgen dat het voorgestelde, tijdelijke verbod eind dit jaar zal worden ingevoerd. Er was geen gekwalificeerde meerderheid voor of tegen het voorstel van de Europese Commissie, en volgens comitologieprocedure, kan de Europese Commissie nu doorgaan met het invoeren een gedeeltelijke ban.

Europarlementslid Bart Staes (Groen) reageert verheugd op het nieuws van de stemming:"De gang van zaken van deze morgen betekent een nieuwe stap vooruit in de aanpak van de dalende bijenpopulatie. De voorgestelde ban op neonicotinoïden is de enige logische aanpak nu steeds meer wetenschappelijk bewijs de desastreuze impact van deze insecticiden op bijen en andere bestuivers aantoont. Een aantal Europese overheden gaven de blokkering van het Commissievoorstel op onder druk van maatschappelijke organisaties en burgers. Er werd nochtans gevreesd dat deze overheden zich zouden laten misleiden door de lobbycampagne van de pesticidenindustrie."

"Het verheugt mij dat de Europese Commissie het algemene belang verdedigd heeft in deze zaak. De Commissie staat recht in haar schoenen om het voorzorgsprincipe te volgen en de langetermijnbelangen van de gehele samenleving en het milieu te beschermen en niet enkel de kortetermijnbelangen van de agrochemische industrie die steunt op afhankelijkheid van de boeren en het invoeren van intensieve landbouwmethoden."

"Het voorstel van de Europese Commissie tot een opschorting van het gebruik van drie neonicotinoïden kwam er na een wetenschappelijk advies van de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA over het toxische risico voor bijen bij het gebruik van die insecticiden. De enige verantwoordelijke actie is dan ook het gebruik van deze insecticiden stopzetten. Het rapport van EFSA toont ook pijnlijk het falen van de Europese en nationale risicobeoordelings- en monitoringsystemen aan, waardoor neonicotinoïden al veel te lang vrij spel kregen."

"De gedeeltelijke ban zelf was al een afgezwakt compromis door de massale en agressieve lobbycampagne van de industrie die via misleidende informatie, verkregen op basis van twijfelachtige wetenschap, de Europese besluitvormers en publieke opinie probeerde te misleiden. De petitie van Avaaz, getekend door 2,5 miljoen mensen, was in dat opzicht een geruststelling omdat het aantoont dat de publieke opinie niet zo gemakkelijk misleid kan worden zoals de agrochemische zadenlobby wel zou willen."

"De ban zoals nu voorgesteld door de Europese Commissie, is nog maar een eerste stap. Een volledige ban op alle neonicotinoïden is duidelijk essentieel om de instorting van onze bijenkolonies te voorkomen. En alleen een volledige ban zal de blootstelling aan andere insecten, vogels en amfibieën aan deze systemische stoffen die lang in bodem en water actief blijven en hun weg vinden naar de nectar en pollen, voorkomen. Een 90-tal Europarlementsleden, over de partijgrenzen heen, schreven hierover op initiatief van mezelf een brief gericht aan Commissaris Borg."


(1) 15 lidstaten stemden voor (187 stemmen, inclusief Duitsland), 8 lidstaten stemden tegen (125 stemmen, inclusief het Verenigd Koninkrijk) en 4 lidstaten onthielden zich.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?