Persberichten

AA
Studiedag - Zoeken naar oplossingen voor voedselcrises, honger en failliet landbouwbeleid

Voldoende voedselproductie, maar toch een miljard mensen met chronische honger. Enorme productievolumes in de landbouw én stijgende voedselprijzen, maar steeds meer boeren zowel in arme als rijke landen die het hoofd niet boven water kunnen houden. Groeiende wereldbevolking - negen miljard mensen in 2050 - en tegelijk een voedselproductie die onder druk staat door degradatie van ecosystemen en de gevolgen van klimaatverandering.

Het zijn stuk voor stuk zeer pertinente en urgente vragen die stevige en structurele antwoorden verdienen. "Vermits de EU in allerlei opzichten een belangrijke speler is op wereldniveau, moeten die antwoorden in eerste instantie op Europees niveau geformuleerd worden," aldus Europees parlementslid Bart Staes (Groen!). Staes is morgen gastheer voor een studiedag in het Europees Parlement: 'Future Farms and Food in Europe'.

Zeker nu ook het gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid (CAP) onder financiële druk staat en de Europese Commissie de komende maanden met hervormingsplannen komt. Staes: "De transitie naar duurzame landbouw en voedselconsumptie is cruciaal, als het gaat om het vinden van echte oplossingen voor de genoemde problemen."

De organisatie van deze dag, met topsprekers als Robert Watson (directeur IAASTD) en Olivier De Schutter (VN-rapporteur voor het Recht op Voedsel) is in handen van de werkgroep Landbouw van VODO (Vlaams Overleg voor Duurzame Ontwikkeling) en Terra Reversa (Denktank voor sociale en ecologische verandering).

Vera Dua (Terra Reversa): "Deze conferentie komt geen dag te vroeg. Want een diepgaande wijziging in de richting van een voedselproductie, die én de draagkracht van de aarde respecteert én de boeren in Noord en Zuid een waardig inkomen garandeert, is zeer noodzakelijk. Als we willen dat deze planeet leefbaar blijft, vooral voor de volgende generatie, moeten we dringend enkele fundamentele keuzes maken."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?