Persberichten

AA
Omnibus zet vergroeningsmaatregelen onder druk


“Als het van het Europees Parlement afhangt, is ze liever af van de vergroeningsmaatregelen in het Gemeenschappelijk landbouwbeleid.” Dat stelt Bart Staes vast, die vandaag met de voltallige groene fractie tegen het Omnibus akkoord stemde. Met deze Omnibus wil de Commissie de financiële regels omtrent de besteding van de Europese middelen vereenvoudigen.

Het landbouwluik is losgekoppeld van de rest van het akkoord zodat het tijdig door de lidstaten kan worden toegepast. Staes: “Laat nu net die haastigheid zorgen voor een bijzonder slecht resultaat. Ik kan me absoluut niet vinden in wat gestemd is, omdat het ver buiten de aanvankelijke opzet tot vereenvoudiging valt. Waar het moest gaan over cijfers, is men beginnen sleutelen aan beleidsmaatregelen. En dat is niet verstandig, zo kort voor een grondige herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.”

Net vandaag stelt de Europese Rekenkamer dat de vergroeningsmaatregelen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid hun doel voorbij schieten. Dat staat te lezen in hun speciale rapport (1). Staes vindt dat niet zo verwonderlijk als je belastinggeld bestemt voor publieke diensten die boeren sowieso al uitvoeren, en de echte vergroening uit de weg gaat omdat je andere belangen laat primeren.

Vergroening is een vorm van directe betalingen aan landbouwers, die werd geïntroduceerd in 2013 met de hervorming van het GLB. Het was ontworpen om landbouwers te belonen voor de publieke diensten die ze leveren. Met dit mechanisme moest het GLB ook haar milieudoelstellingen realiseren.

Staes: “De Rekenkamer is redelijk vernietigend als ze stelt dat de doelstellingen door de Commissie niet helder zijn geformuleerd, laat staan dat de toewijzing van middelen overeenkomstig zijn. Vergroening komt in die zin niet ten goede aan het milieu en het klimaat, temeer omdat publiek geld wordt gegeven aan een boer voor de publieke diensten die hij sowieso al levert. Voordat de maatregel van gewasdiversificatie werd ingevoerd, beantwoordde reeds 98,2% van de Europese landbouwgrond hier aan. Geen meerwaarde dus in deze maatregel.”

Staes: “Ik lees ook in het rapport dat de Commissie wel een aantal zaken weet, maar er niet naar handelt. Dat bijvoorbeeld het telen van verschillende gewassen op zich minder voordelen biedt aan de bodem dan deze teelten ook te roteren. Deze laatste praktijk zorgt er namelijk voor dat nutriënten minder snel uitspoelen en dat ziektes zich minder snel verspreiden. Het telen van diverse gewassen op zich is dus niet voldoende. Opnieuw een maat voor niets dus. Toegegeven, het roteren van gewassen is minder makkelijk te controleren. Een ander voorbeeld: de meerwaarde van vlinderbloemigen is door de Commissie gekend, maar werd niet verplicht opgenomen.”

Uiteindelijk hebben de vergroeningsmaatregelen volgens de Rekenkamer slechts in 5% van de landbouwgrond geleid tot andere praktijken. Staes: “De grote landbouworganisaties zullen dit rapport aangrijpen om de vergroeningsmaatregelen helemaal af te voeren, maar dat zou wel eens de vergissing van de eeuw kunnen zijn. Als we ons denken over landbouw niet grondig gaan omgooien, hebben we binnenkort nergens nog vruchtbare bodems.”

(1) https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=44179

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?