Persberichten

AA
Nood aan een sociale Europol

Bart Staes (Groen Europarlementslid) ondersteunt de actie van de federale ministers Vandelanotte en Deconinck met betrekking tot de aangeklaagde praktijken in Duitsland. Actie op Europees niveau is dringend gewenst en hopelijk opent de actie van de Belgische ministers de ogen van Commissaris Andor, verantwoordelijk voor Sociale Zaken.

Het dossier toont eens te meer aan dat de oprichting van een "Sociale Europol" dringende noodzaak is. Zoals ook het onderzoek naar criminele netwerken samengebundeld wordt in Europol moet dat ook gebeuren op sociaal gebied. Deze "Sociale Europol", in oorsprong een voorstel van voormalig Sp.a-Europarlementslid Anne Van Lancker, moet ervoor zorgen dat de uitwisseling van gegevens en de coördinatie van lopende onderzoeken op sociaal en arbeidsgebied vlot kan verlopen.

De sociale inspectiediensten van de lidstaten moeten versterkt worden en moeten via het instrument van deze sociale Europol hun onderzoeken coördineren en gegevens uitwisselen over individuen en organisaties die steevast oneerlijke sociale praktijken hanteren.

Verder steunt Groen Europarlementslid Bart Staes de eisen van de vakbonden die naast de oprichting van een sociale Europol ook aandringen op de instelling van een Europese sociale identiteitskaart, een Europese aansprakelijkheid voor de opdrachtgevers en hoofdaannemers, heldere definities die een onderscheid maken tussen een ware zelfstandige en een werknemer en strenge nationale controles met duidelijke doelstellingen.

Bart Staes onderschrijft die eisen voor de volle 100 procent en zal in die zin ook actie ondrnemen bij Commissaris voor Sociale Zaken Andor.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?