Persberichten

AA
Nieuwe biolandbouw-verordening uit het slop?Luxemburg, 12 juni 2017. Vanochtend beslisten de landbouwministers van de 28 lidstaten om de onderhandelingen omtrent de nieuwe verordening voor biolandbouw alsnog een kans te geven. Bart Staes, Groen Europarlementslid, vindt dit een goede zaak: "Een week geleden leek iedereen klaar om de plannen op te bergen, ook België, maar als we de paar knelpunten uitgeklaard krijgen, biedt het voorstel alle kansen om tegemoet te komen aan de noden van bioboeren en consumenten."

Dat de hervorming van de biologische landbouw niet over één nacht ijs gaat, getuige de vele onderhandelingen die nu al bijna drie jaar aanslepen. Staes: "Er zijn inderdaad enkele harde noten te kraken, maar als we de vraag naar bioproducten willen volgen, moeten we onze eigen capaciteit uitbreiden, en niet gaan invoeren uit derde landen, waarvan de controles minder streng zijn dan in Europa."
Het regelen van de controles is zo'n heikel punt geweest, al is het gevonden compromis verdedigbaar: jaarlijks vindt een controle plaats op het bedrijf en als drie jaar alles in orde blijkt, verminderen de controles naar tweejaarlijks.

Nog een struikelblok betreft de aanwezigheid van pesticiden in de bioproducten. 17 lidstaten willen een absolute nulgrens. In België wordt een grenswaarde van 0,015 mg/kg toegelaten. Blijkt uit de analyse dat er meer dan anderhalve keer de aantoonbaarheidsgrens van een niet toegelaten bestrijdingsmiddel aanwezig is, dan zal de controleorganisatie het lot deklasseren (het kan dan niet meer als biologisch verkocht worden). 
Staes: "Bovendien moet de landbouwer aantonen dat de gevonden residuen het gevolg zijn van een externe factor waarbij hij zelf geen schuld treft. Dit is in België een zeer werkbare definitie. Uit tellingen blijkt dat slechts 2% van de decertificering met pesticiden te maken heeft. In de zuidelijke lidstaten loopt dit op tot 25-30%."

Over het punt biologisch uitgangsmateriaal zegt Staes: "Onze grootste zorg gaat uit naar de beschikbaarheid van biologisch zaadgoed. De Commissie wou alle uitzonderingen hierop ongedaan maken, maar het moet werkbaar blijven voor de sector. Als er geen biologisch zaadgoed beschikbaar is, moet een afwijking mogelijk zijn om gangbaar materiaal te gebruiken. Al ontbreekt het momenteel aan stimuli om meer biologisch teeltmateriaal te voorzien en wil de Commissie graag strenge regels opleggen."

Tot slot zorgt het al dan niet biologisch kunnen telen in serres voor nogal wat onenigheid tussen de lidstaten. Vooral de noordelijke landen vragen een uitzondering om klimatologische redenen. 
Staes: "Als heel strikte voorwaarden kunnen opgelegd worden, moet een uitzondering mogelijk zijn, maar biologische landbouw betekent absolute grondgebondenheid, en daarop moeten niet teveel uitzonderingen worden toegelaten."

Als onder Maltees voorzitterschap geen akkoord gevonden wordt, is opvolger Estland (per 1 juli) bereid het dossier verder op te nemen. "Prijzen worden uitgereikt aan de eindmeet en daar zijn we vooralsnog niet aanbeland. We zullen de finale teksten tot in detail analyseren en op dat moment uitmaken of ze de sector vooruit helpen of niet," besluit Staes.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?