Persberichten

AA
Nieuw spoor voor ontwikkelingssamenwerking in Latijns Amerika

Omdat het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking in Latijns Amerika in 2014 wordt vernieuwd, doet het Europees Parlement al enkele opmerkelijke voorstellen en duidt het meteen op nieuwe prioriteiten. Bart Staes, Groen Europarlementslid, is tevreden dat de neoliberale recepten eindelijk worden achtergelaten. "Economische groei is niet langer de alfa en omega voor meer welvaart."

Het rapport draait de logica om dat economische groei en de strijd tegen armoede systematisch aan elkaar zijn gelinkt. Ook andere criteria moeten meetellen, zoals de ongelijkheidsgraad en de Gini-coëfficiënt (dit is de coëfficiënt die gebruikt wordt om de inkomensongelijkheid te meten). Het BNP op zich is te eng als maatstaf.

"Het EP wijst terecht op het belang van sociale cohesie, maar ook de herverdeling van middelen door een goed fiscaal beleid is een hefboom voor goed bestuur. En het erkent de autonomie van de parlementen, de regionale autoriteiten en de civiele samenleving om ontwikkelingsstrategieën te ontwerpen. Dat het middenveld gevraagd wordt een sterke rol te spelen in de strijd tegen de ongelijkheid en toe te zien op de besteding van de middelen, is positief."

Binnenkort wordt een vrijhandelsakkoord afgesloten tussen de EU en Peru en Colombia. Staes: "Men zal nu rekening moeten houden met de tekst van het rapport dat een betere samenhang bepleit tussen het ontwikkelings- en het handelsbeleid. De Commissie benadert vrijhandel nog steeds te liberaal, terwijl het Parlement vandaag duidelijk vraagt om meer de ontwikkelingsdoelen centraal te stellen, en niet de internationale handel. Ook het respect voor sociale en milieunormen krijgt de nodige aandacht."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?