Persberichten

AA
Nieuw rapport bevestigt de blijvende noodzaak voor Europese regels voor natuur- en vogelbescherming

Het Europese Milieuagentschap (EEA) publiceerde vandaag haar State of Nature rapport, dat een diagnose stelt over de gezondheid van beschermde soorten en hun leefomgeving onder de Europese wetgeving voor vogels en natuur over een periode van 6 jaar (2007-2012). Het rapport benadrukt de reeds bestaande bezorgdheden over de bedreigde status van vele soorten en hun habitat. De EEA maakt zich grote zorgen dat de Europese doelstelling om een einde te maken aan het biodiversiteitsverlies, niet gehaald zal worden.

Europees Parlementslid voor Groen Bart Staes: "Dit rapport zou bij de Europese beleidsmakers een alarmbel moeten doen luiden. Dit rapport laat zien dat onze inspanningen ter bescherming van inheemse soorten en biodiversiteit een versnelling hoger moeten. We zien momenteel echter een tegenovergestelde beweging binnen Europa, waarbij de top van de Europese Commissie en met name Vicevoorzitter Timmermans en co pleiten voor een herziening van de Europese habitat- en vogelrichtlijn om de 'red tape' weg te snijden. Dit rapport wijst niet enkel op de noodzaak voor het behouden en het verscherpen van de Europese wetgeving ter bescherming van de natuur, maar wijst ook op het belang van een correcte handhaving van de regels."

Staes: "De Europese habitat- en vogelrichtlijn hebben zeker hun verdienste in het beschermen van bepaalde soorten, maar bij het lezen van dit rapport wordt duidelijk dat er nog werk aan de winkel is. Het merendeel van de flora en fauna binnen Europa staan nog steeds zwaar onder druk. Daarom zullen we een serieuze tand moeten bijsteken, willen we het verlies aan biodiversiteit tegengaan. Het rapport is zeer duidelijk: de Europese doelstelling om tegen 2020 het biodiversiteitsverlies en de teloorgang van de ecosysteemdiensten een halt toe te roepen, zal niet gehaald worden indien we nu niet in actie schieten. Op een moment dat de Europese biodiversiteitsstrategie wordt herzien en dat de vogel- en habitatrichtlijn onder vuur ligt, kon dit rapport op geen beter moment komen. We hopen dat naast de groenen, ook andere politieke families van het Europees parlement en de gehele Europese Commissie deze aanbevelingen ter harte nemen in plaats van natuur en milieu weg te zetten als 'red tape' die een last vormen voor de economie."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?