Persberichten

AA
Naleving Europese dierenwelzijnsregels moet beter

De naleving van bestaande regels rondom dierenwelzijn moet beter, aldus het Europees parlement. Op voorstel van de groene Europarlementsleden sprak het parlement zich vandaag uit voor wettelijk bindende tussendoelen in toekomstige wetgeving rond dierenwelzijn. Zo kunnen landen niet langer pas op het laatst mogelijke moment in actie komen om nationale wetgeving aan te passen aan Europese standaarden.

Bart Staes (Groen) is teleurgesteld dat het Europarlement zich niet kon scharen achter het voorstel om veetransporten tot maximaal acht uur te beperken. Meer dan een miljoen mensen tekenden de petitie die oproept om een eind te maken aan de soms dagenlange transporten van dieren naar slachthuizen. “Het is schandalig dat er nu soms nog rijtijden voorkomen die oplopen tot honderd uur. Er moet een eind komen aan dit ellenlange gesleep met levende dieren door Europa”, aldus Staes. Het conservatieve deel van het Europarlement steunde het voorstel echter niet.

Voor Staes was er wel succes met een voorstel dat pleit voor meer transparantie in supermarkten over het welzijn van dieren. Het is nu vaak moeilijk om in de supermarkt te zien hoe de dieren behandeld zijn. Het voorstel om dierenwelzijn voortaan op de etiketten te vermelden, kreeg wel voldoende steun. “Voor eieren kunnen consumenten al aan het etiket zien wat voor leven de kippen hebben gehad, dat is een groot succes”, stelt Staes. “Waarom stellen we niet hetzelfde systeem in voor vlees- en zuivelproducten? Boeren die hun dieren beter behandelen dan het wettelijke minimum, kunnen op deze manier een premie verdienen, terwijl consumenten kunnen zien of hun kipfilet van een plofkip komt of onder betere leefomstandigheden is opgegroeid.”

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?