Persberichten

AA
Monsanto Papers: wetenschappelijke twijfel blijft bestaan

“Na de parlementaire hoorzitting vandaag over de Monsanto Papers is het duidelijk dat de Europese lidstaten eigenlijk niet op 23 oktober, noch voor eind dit jaar, kunnen stemmen over de nieuwe vergunning voor het toxische herbicide glyfosaat,” concludeert Europees parlementslid Bart Staes.
 
Staes: “De wetenschappelijke controverse en lacunes in kennis blijven bestaan. Er zou een uitzonderlijke, onafhankelijke en internationale wetenschappelijke commissie zich moeten buigen over alle beschikbare data én er moet een politieke onderzoekscommissie komen om deze zaak over beïnvloeding en manipulatie door Monsanto tot op de bodem uit te spitten en aanbevelingen te doen voor hoe de Europese beoordelingsprocedure van chemische stoffen beter kan worden georganiseerd.”    
 
Staes wijst er opnieuw op dat de Europese agentschappen EFSA en in mindere mate ECHA té afhankelijk zijn van studies aangeleverd door belanghebbende commerciële spelers als Monsanto. “Die dan vaak deels geheim blijven voor de buitenwereld. Dat is gezien de discussie over de vraag of het middel nu wel of niet kankerverwekkend is onverantwoord en komt neer op spelen met de gezondheid van de mensen. Het Duitse Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), heeft als eerste rapporterende autoriteit, hele delen van de analyse door Monsanto & co gewoon klakkeloos overgenomen, soms zonder te vermelden dat het om conclusies van de industrie ging! En net als Monsanto heeft de BfR geweigerd om zich voor het parlement te komen verantwoorden. ”
 
Volgens Staes blijkt uit de Monsanto Papers nu al heel duidelijk dat het bedrijf een ongezonde invloed heeft gehad op de evaluatie van glyfosaat en op de besluitvorming in de VS en mogelijk ook op die van Europa. “Dit moet dus worden onderzocht. Er zijn de laatste maanden teveel vreemde documenten en dus vragen opgedoken.”

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?