Persberichten

AA
Moederschapsverlofrichtlijn mag niet teruggetrokken worden

Het Europees Parlement nam vandaag een resolutie aan die de Europese Commissie oproept om de herziening van het voorstel rond moederschapsverlof niet terug te trekken. Bart Staes, Europees Parlementslid voor Groen: "Deze Commissie lijkt wel bezeten van 'zo weinig mogelijk wetgeving' en trekt wetgevingsvoorstellen, vooral sociale- en milieuwetgeving, aan de lopende band terug. Ditmaal gaat het over de veiligheid en gezondheid van zwangere vrouwen op het werk."

De oude moederschapsrichtlijn dateert van 1992 en weerspiegelt de huidige maatschappelijke realiteit niet meer. Het Europees Parlement nam daarover in 2010 een duidelijke positie in. Staes: "Dat Europese overheden er maar niet in lijken te slagen een deftige reactie te geven, is triest, maar dat de Commissie ontwerpwetgeving waarover het EP gestemd heeft, terug intrekt, is opnieuw een affront voor het Europese democratische proces. De Commissie zou beter samen met het EP druk uitoefenen op de regeringen in de Raad om tot een antwoord te komen."

Het terugtrekken van deze cruciale hervorming is een slag in het gezicht van moeders en vaders, wiens gezondheid en welzijn versterkt zou worden door de voorstellen. De Europese regels zouden namelijk opgetrokken worden tot op het niveau van de aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie. Het EP stemde in met een verhoging van gegarandeerd moederschapsverlof van 14 naar 20 weken met behoud van volledige wedde, en voor verplicht recht op vaderschapsverlof voor vaders.

Staes: "Het oorspronkelijke commissievoorstel en de stemming in het EP moeten gerespecteerd worden. Indien Vicevoorzitter Timmermans met "better regulation" paal en perk wil stellen aan veiligheids- en gezondheidsnormen op het werk voor zwangere vrouwen, dan zal hij eerst langs onze groene fractie moeten passeren. Ik zal me dan ook met hand en tand verzetten en mocht de Commissie de richtlijn toch terugtrekken, onderzoek ik de mogelijkheid om deze beslissing aan te vechten voor het Europees Hof van Justitie."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?