Persberichten

AA
Kunstgras: Europese Commissie overweegt strengere wetgeving

De Europese Commissie wil de bestaande REACH-verordening, die instaat voor de bescherming van de mens en het milieu tegen de mogelijke risico’s van chemische stoffen, aanscherpen voor rubbergranulaat in kunstgrasvelden. Eerder dit jaar raadde het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) al aan om alleen rubbergranulaat met zeer lage concentraties van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)* op de markt te brengen en bij contact met rubberkorrels de nodige basishygiëne te hanteren.

De Europarlementsleden Ivo Belet (CD&V) en Bart Staes (Groen), beiden lid van de milieucommissie, dienden in februari een vraag in bij de Commissie in navolging van het onderzoek.

Op 28 februari 2017 publiceerde ECHA een risicoanalyse over de mogelijke kankerverwekkende stoffen in rubbergranulaat, dat gebruikt wordt op kunstgrasvelden. ECHA concludeerde dat rubbergranulaat ‘hooguit tot zeer geringe zorg’ aanleiding geeft. Toch erkent ECHA dat het rapport een aantal onzekerheden bevat, waarbij ECHA een reeks aanbevelingen voorstelt aan de Commissie. De Commissie bekijkt nu hoe die aanbevelingen best kunnen worden aangepakt.

Ivo Belet: “Ik ben blij dat de Commissie de aanbevelingen van het ECHA-rapport ernstig neemt en de wetgeving wil aanpassen om alleen rubbergranulaten met extreem lage concentraties PAK's toe te laten. We mogen de risico’s van PAK’s in kunstgrasvelden niet onderschatten. Onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Hasselt toonde al aan dat rubbergranulaten in verschillende kunstgrasvelden in veel te hoge concentraties aanwezig zijn. De Europese Commissie zal deze studie opvragen voor verdere analyse."

Bart Staes: "Voorzichtigheid in deze is aangewezen. Daarom is het goed dat de Commissie bereid is de REACH-verordening over de toelating van chemische stoffen te wijzigen en ervoor te zorgen dat enkel rubbergranulaat met zeer lage concentraties van polycyclische aromatische koolwaterstoffen op de markt gebracht worden. Samen met mijn collega's zal ik erop toezien dat daar snel werk van gemaakt wordt. Ook de producenten moeten hier hun verantwoordelijkheid nemen. Nu steeds meer kunstgrasvelden opduiken in de competities moet de veiligheid van onze (jonge) spelers maximaal gegarandeerd worden."

 

*Polycyclische aromatische koolwaterstoffen zijn organische stoffen die ontstaan bij onvolledige verbranding of verkoling en waaraan kankerverwekkende eigenschappen worden toegedicht.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?