Persberichten

AA
Het nieuwe GLB doet te weinig voor de kleine boeren


De Europese Commissie presenteerde vandaag haar langverwachte mededeling over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Bart Staes, die in het Europees Parlement al jaren landbouw volgt voor de Groenen, vindt dat er veel meer steun nodig is voor de kleine boeren.

Het voorstel is weinig verrassend en gaat gewoon door op ‘business-as-usual’, met vooral steun voor de grote industriële landbouwbedrijven en agro-business, gericht op export en gefinancierd met belastinggeld. Staes: “Er is nood aan een herverdeling van de EU-middelen, weg van mega-bedrijven en rijke landeigenaars, naar de kleinere bedrijven die zo noodzakelijk zijn voor een divers aanbod en tewerkstelling, maar vandaag worden opgeslokt door Europa’s eenzijdig landbouwbeleid.”

Het voorstel wil boeren aanmoedigen zich privé te verzekeren voor de risico’s van het vak en stuurt zo het geld naar financiers en verzekeringsagentschappen, eerder dan naar ondersteuning voor de aanpak van de fundamentele uitdagingen waar de landbouw vandaag voor staat.

Staes: “Landbouwpraktijken aanpassen is de beste manier om met de klimaatverandering om te gaan en de voedselproductie op lange termijn te garanderen. Het GLB zou moeten aangewend worden om boeren te belonen die hier werk van maken en zo bijdragen aan een veerkrachtig voedsel- en landbouwsysteem.”

Nog volgens Staes is de vraag waar het luik ‘gemeenschappelijk’ nog op slaat, gezien het voorstel vooral de lidstaten terug verantwoordelijk wil maken voor het landbouwbeleid. 

Staes: “Er zijn zoveel collectieve, Europese problemen mee gemoeid met het GLB – denk aan steeds minder boeren, minder tewerkstelling en veel boeren die amper rondkomen, overproductie, achteruit hollende biodiversiteit, ernstige bodemdegradatie met minder vruchtbaarheid, antibiotica resistentie van bacteriën, en volksgezondheidsproblemen door een ongezond landbouwmodel (pesticiden etc) – en al die problemen kunnen alleen met een coherent EU-beleid aangepakt worden.”

Voor de Groenen moet het volgende landbouwbeleid uitgebreid worden met een voedselbeleid. Staes: “Het ultieme doel moet zijn dat het GLB gezond en duurzaam voedsel aflevert voor mensen in de EU, terwijl tegelijk de plattelandsgemeenschappen overeind blijven. Om dat te bereiken hebben we eerlijke prijzen nodig voor de boeren en een stevigere positie in de keten.”

Tot slot mogen we niet vergeten dat dit voorstel wordt gelanceerd in een soort vacuüm omdat nog totaal niet duidelijk is hoeveel EU-budget er nog beschikbaar zal zijn voor landbouw. Staes: “De meerjarenbegroting moet nog worden goedgekeurd én het is nog helemaal niet duidelijk hoe groot de impact van de Brexit op het budget zal zijn.”

Lees hier het voorstel van de Europese Commissie

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?