Persberichten

AA
Groenen tonen de weg naar glyfosaat-vrije landbouw

De Europese groene fractie presenteert vandaag een studie over de alternatieven voor het gebruik van het herbicide glyfosaat in de landbouw. De studie – in opdracht van de groenen geschreven door Pesticide Action Network (PAN) - wordt gelanceerd op de conferentie ‘How to really feed the world’.  

De studie verschijnt een dag voor de stemming in de commissie volksgezondheid en milieu over de mede door ons ingediende “resolutie over de vernieuwing van de vergunning voor glyfosaat”, zoals recent opnieuw voorgesteld door de Europese Commissie. De resolutie roept de Commissie en Europese lidstaten – die stemmen op 25 oktober – op om de vergunning voor glyfosaat niet te verlengen en het gebruik in de EU uit te faseren tegen december 2020.     
 
Europees parlementslid Bart Staes (Groen) gelooft in de slaagkansen van deze benadering: “De EU moet volksgezondheid, het milieu en ook boeren voorop zetten en niet de belangen van een agrochemische industrie. Als zo veel vragen en onduidelijkheid blijven bestaan over de schadelijkheid van glyfosaat is het roekeloos beleid om dat weer voor tien jaar toe te laten.”

Staes wijst er op dat we af moeten van de ‘ideé fixe’ dat we afhankelijk zijn van pesticiden om voedsel te produceren: “De argumenten van de grote agrochemische bedrijven brokkelen af. We weten dat er valabele alternatieven zijn voor hun toxische producten zoals glyfosaat. Alternatieven die veiliger zijn voor de gezondheid van mens en dier en minder schade aanrichten aan de biodiversiteit en het bodemleven. Met de aankomende onderhandelingen over het Europees landbouwbeleid is het van belang dat Europese regelgevers en politici de instrumenten en steun geven aan boeren en samenlevingen om een snelle transformatie van de huidige landbouwpraktijken richting agro-ecologie mogelijk te maken. Net zoals we een ‘energierevolutie’ meemaken richting duurzaamheid, hebben we ook een ‘food-revolution’ nodig.        
Staes: “Wij roepen naast deze resolutie dan ook op tot het oprichten van een parlementaire onderzoekscommissie die moet nagaan wat er nu precies allemaal is fout gelopen bij de Europese analyse van glyfosaat onder andere bij EFSA. We moeten onderzoeken in hoeverre dit belangrijke agentschap niet gewrongen zit door bepaalde regelgeving en bij gebrek aan eigen onderzoek fondsen te afhankelijk is voor wetenschappelijke data van bedrijven als Monsanto, wiens producten het vervolgens ‘onafhankelijk’ moet beoordelen. IK wil er aan herinneren dat we EFSA ook voor het Europees Hof van Justitie daagden om toegang te krijgen tot alle glyfosaat studies waar het agentschap zich op baseerde. Intussen voegde ook Monsanto zich bij die rechtszaak.”     
 

Volgende stappen

•    Als de resolutie morgen in ENVI wordt goedgekeurd, volgt er een plenaire stemming tijdens de volgende plenaire zitting (23-26 oktober).
•    Het Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed zal een besluit nemen over het voorstel van de Europese Commissie op 25 oktober, en de verwachting is dat er geen gekwalificeerde meerderheid bestaat bij de lidstaten.
•    Als dit gebeurt, dan moet de Europese Commissie een finaal oordeel vellen. Maar doorzetten zonder voldoende steun van de lidstaten, noch van het Europees Parlement wordt een heikele zaak en voorzitter Jean-Claude Juncker gaf reeds aan dat hij dat niet wil.

Meer informatie over de studie:

•    De studie is hier beschikbaar: https://www.greens-efa.eu/files/doc/docs/ab61fee42c3217963d3a43bd1c4b1e09.pdf
•    Voor verdure vragen over de inhoud ervan contacteer PAN Europe, Angeliki Lysimachou: angeliki@pan-europe.info / 0032 2 318 62 55; 0032 496 39 29 30
•    Live streaming van de conferentie vandaag: https://www.greens-efa.eu/en/article/event/a-fair-food-and-agriculture-policy/

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?