Persberichten

AA
Europees landbouwbeleid ploegt voort in on-duurzaamheid

Een meerderheid van het Europees Parlement weigerde vandaag de laatste kans aan te grijpen om het intensieve-industriële, en ecologisch failliete Europese landbouwbeleid (GLB) bij te sturen. De voorstellen van de Europese Groene Fractie die het landbouwbeleid nog konden verduurzamen, werden tot teleurstelling van Europees parlementslid Bart Staes (Groen) niet eens in stemming gebracht. Een meerderheid van christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen ging akkoord met het ongewijzigde voorstel dat niets overlaat van de verduurzaming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. "Dat ze het volgend jaar maar uitleggen aan de kiezers," aldus Staes.


Staes: “Het landbouwbeleid blijft grootschaligheid en grote bedrijven belonen ten koste van kleinschalige boerenbedrijven, dierenwelzijn en milieu. De komende zeven jaar modderen we dus voort, terwijl onder andere ook via de 11.11.11 campagne "Ik kook van woede" en tal van landbouwspecialisten werd gepleit voor een grondige bijsturing van dat landbouwbeleid. De voor ontwikkelingslanden schadelijke exportsubsidies blijven ook nu gehandhaafd."


Staes vindt het een schande dat Europarlementsvoorzitter Martin Schulz geen stemming over wijzigingen van de groene fractie op het voorgestelde landbouwbeleid toestond, tenzij een meerderheid van de Europarlementariërs tegen het rapport zou stemmen. "Het is teleurstellend dat de sociaaldemocratische en liberale fracties waarvan de Sp.a en VLD deel uit maken, klakkeloos instemden met het ongewijzigde voorstel. Ze hebben daarmee de allerlaatste kans om het landbouwbeleid echt te hervormen laten schieten."


Van het vergroenen van het Europees landbouwbeleid is bar weinig overgebleven. Men spreekt nu van een beperkte gewasvariatie in plaats van de door de groenen voorgestelde gewasrotatie. Ook hebben de landbouwministers er door gekregen dat boeren zelfs in zogenaamde Ecological Focus Areas (EFA) pesticiden en meststoffen mogen gebruiken.


De verdeling van de GLB-miljarden blijft scheef: tachtig procent van de subsidies komt terecht bij de grootste boerenbedrijven en grondbezitters. Bovendien kan geld voor plattelandsontwikkeling door overheden verschoven worden naar die directe inkomenssteun aan boeren. Aan die scheve verdeling zal nu weinig veranderen, constateert Staes: "De groenen hebben voortdurend voorgesteld om die directe betalingen te plafonneren tot 100.000 euro (1), waardoor 7 miljard euro zou vrijkomen om duurzaam producerende familiale boerenbedrijven meer ademruimte te geven. Het komt er nu op aan dat burgers en organisaties hun overheden aansporen om de paar opties die het GLB nog wél biedt, ook te gebruiken."


(1) Achtergrond document over dit voorstel

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?