Persberichten

AA
(08/03/05) Belgisch beleid biobrandstoffen hopeloos achterop - Groen! vraagt promotie pure plantaardige olie en bio-LPG
De Europese Commissie dreigt België op de vingers te tikken voor het ontbreken van een beleid inzake biobrandstoffen. Ons land haalt geen druppel brandstof voor het wegvervoer uit hernieuwbare bronnen. Nochtans moet dat tegen het eind van het jaar volgens de Europese biobrandstoffenrichtlijn 2% zijn -- of 160.000 ton. Over vijf jaar moet dat minstens 460.000 ton zijn. Bovendien heeft ons land de deadline voor de omzetting van de biobrandstoffenrichtlijn faliekant gemist en is het eerste verslag over biobrandstoffen in België gewoon nooit naar de Europese Commissie gestuurd. Een en ander blijkt uit een antwoord dat de Europese energiecommissaris Piebalgs gaf op een schriftelijke vraag van Bart Staes, europarlementslid voor Groen!. "De Vlaamse en de federale regering moeten naar de hoogste versnelling schakelen om het beleid inzake biobrandstoffen uit te werken," zegt Bart Staes. "Anders dreigt een Europese procedure." RONDETAFELCONFERENTIE OP HET FOUTE SPOOR Vandaag houden Vlaamse en federale regeringsvertegenwoordigers een rondetafelconferentie over biobrandstoffen. "Te weinig en te laat," zegt Bart Staes. "Waarschijnlijk ligt er een accijnsverlaging voor biodiesel op tafel. Daarmee kiest de federale regering voor de bevoordeling van mengsels van diesel met veresterde plantenolie (chemisch gewijzigde olie) en benzine met ethanol. Dat speelt volledig in de kaart van de grote olieconcerns. Klassieke brandstof wordt gewoon aangelengd met chemisch bewerkte hernieuwbare brandstoffen." "Een gemiste kans," weet Bart Staes. "De kleinschalige productie, die het milieu en de landbouwers ten goede zou komen, wordt daarmee aan de kant geschoven. De andere mogelijkheden van biobrandstoffen -- zoals pure plantaardige olie en de productie van bio-LPG -- worden over het hoofd gezien. Nochtans is de uitstoot van de verbranding daarvan veel minder schadelijk voor het milieu." "Biobrandstoffen zijn geen mirakel, maar ze kunnen een belangrijke bijdrage leveren om het energieprobleem op te lossen," zegt Bart Staes. "Komt daarbij dat ze landbouwers de kans geven om hun energieboer te worden. Dat zal hun toekomstkansen sterk vergroten." In oktober 2004 lanceerde Bart Staes al zijn zespuntenplan biobrandstoffen. Daarin pleit Bart Staes voor de promotie van het rijden op plantaardige olie, premies voor chauffeurs die willen omschakelen en het overzetten van alle bussen van De Lijn op pure plantaardige olie.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?