AA
Vervolging Hongaarse filosofen - parlementaire vraag E-6095/2011

Recent bereikten ons berichten over de vervolging door de Hongaarse autoriteiten van vijf filosofen wegens vermeende financiële malversaties. De filosofen in kwestie zijn: Agnes Heller, professor emerita van de New School for Social Research in New York; Mihaly Vajda, voormalig directeur van het Institute for Philosophical Research at the Hungarian Academy of Sciences; György Geréby, professor middeleeuwse studies op de Central European University in Budapest; Sándor Radnóti, professor filosofie op de Eotvos Loránd University in Budapest; en György Gábor, voormalig directeur van de Hungarian Academy of Sciences' Institute of Philosophy, en die nu lesgeeft op de Budapest University of Jewish Studies.

Hun aanhangers berichten in internationale pers echter dat dit eerder een politieke afrekening betreft van de huidige gezagsdragers met mensen die hen tijdens het vorige regime niet al te goed gezind waren. Het betreffen allemaal linkse en liberale denkers die het voormalige socialistische regime steunden, terwijl Hongarije momenteel geleid wordt door een rechtse regering. Sommigen onder hen, waaronder Keller, hebben openlijk kritiek geuit op de Hongaarse eerste minister Victor Orbán. Hun aanhangers, waaronder de American Philosophical Association die hierover een open brief schreef, vrezen dat men op deze manier het kritisch denken van filosofen en andere wetenschappers in Hongarije in de kiem wil smoren. De pers bericht immers dat ook andere academici zouden worden aangepakt wegens vermeend misbruik van onderzoeksfondsen.

Is de Commissie op de hoogte van deze praktijken? Zo ja is zij bereid de Hongaarse autoriteiten hierover aan te spreken of welke stappen is zij bereid te nemen?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS REDING (op 3 augustus 2011)

De Commissie is niet op de hoogte van de praktijken waarnaar het geachte Parlementlid verwijst.

De bevoegdheden van de Commissie inzake wat de lidstaten doen of nalaten, zijn in beginsel beperkt tot het toezien op de toepassing van het recht van de Unie onder de controle van het Hof van Justitie van de Europese Unie (zie artikel 17, lid 1, VEU). Op basis van de informatie verstrekt door het geachte Parlementslid, blijkt niet dat de betrokken lidstaat in de zaak waarnaar wordt verwezen handelde in het kader van de toepassing van het EU-recht. Het is dan ook aan de nationale autoriteiten om het nodige te doen in deze zaak rekening houdend met de omstandigheden en context, en conform het relevante nationale en internationale recht.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?