AA
Vrijheid van meningsuiting onder druk in Spanje

Betreft: Vrijheid van meningsuiting onder druk in Spanje

De Mallorcaanse rapper Valtònyc werd deze week door het Spaanse Hooggerechtshof veroordeeld tot drieënhalf jaar gevangenisstraf wegens verheerlijking van terrorisme en laster tegen de Kroon in zijn songteksten . Eerder deze week gaf een rechtbank opdracht tot inbeslagneming van de exemplaren van een boek getiteld "Fariña", waarin de relatie tussen drugshandelaars en bepaalde politici wordt blootgelegd, en tot stopzetting van de druk en verkoop van dit boek . Daarnaast werd een kunstwerk over politieke gevangenen in Spanje verwijderd van de kunstbeurs ARCO . Rapper Pablo Hasél, die wordt beschuldigd van laster tegen de Kroon en de staat, is tevens in afwachting van de uitkomst van zijn proces en krijgt mogelijk een gevangenisstraf opgelegd.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat artikel 490 van het Spaanse wetboek van strafrecht, op grond waarvan bepaalde instellingen worden beschermd tegen laster, niet in overeenstemming is met artikel 10 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Dit artikel is nog steeds niet gewijzigd en vormt de rechtsgrond voor bovengenoemde vonnissen.

Is de Commissie van mening dat de Spaanse wet nr. 4/2015 en het Spaanse wetboek van strafrecht volledig in overeenstemming zijn met de artikelen 11 en 12 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie?

Antwoord van de Commissie

NL

E-001252/2018

Antwoord van mevrouw Jourová

namens de Commissie

(7.6.2018)

 

Zoals reeds werd aangegeven in de antwoorden op de schriftelijke vragen E-013929/2013, E-013763/2013, P-006472/2014, E-011174/2014 en E-001411/2015 heeft de Commissie zich binnen de grenzen van haar bevoegdheden altijd sterk ingezet voor het waarborgen van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering en zal zij dit ook blijven doen, aangezien deze vrijheden de grondslag vormen van een vrije, democratische en pluralistische samenleving. De Commissie heeft echter geen algemene bevoegdheid op het gebied van de grondrechten. Overeenkomstig artikel 51, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is het handvest uitsluitend tot de lidstaten gericht wanneer zij het EU-recht ten uitvoer brengen.

De kwesties die door de geachte Parlementsleden aan de orde worden gesteld, houden geen verband met de uitvoering van het EU-recht. In dergelijke gevallen is het de taak van de lidstaten om ervoor te zorgen dat de grondrechten overeenkomstig hun grondwettelijke orde en verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht worden geëerbiedigd.

Bijgevolg kan de Commissie geen commentaar geven op de Spaanse wet nr. 4/2015 en het Spaanse wetboek van strafrecht, zoals vermeld door de geachte Parlementsleden.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?