AA
Stagereglement van de Commissie - schriftelijke vraag E-3073/10

Aangezien de Commissie vaak en in steeds toenemende mate wordt geconfronteerd met stagesollicitanten is het normaal dat zij de selectiecriteria van het stagereglement (C(2005)458) strikt handhaaft en elke overtreding daarop afstraft met een weigering.

Op basis van het artikel 2.3 worden sollicitanten afgewezen die reeds in een voorgaande periode een stage hebben gelopen in één van de instellingen van de Europese Unie gedurende een periode van meer dan zes weken. Jammer genoeg maakt de Commissie geen onderscheid tussen betaalde en onbetaalde stages. Een onbetaalde stage wordt heel vaak uitgeoefend tijdens de studieperiode waarbij bepaalde studenten vrijwillig, uit eigen interesse of via de universiteit, een stage regelen in één van de Europese instellingen. Discriminerend wordt het wanneer deze vaak gemotiveerde, jongeren op grond van eerdere persoonlijke interesse in een later stadium worden geweigerd voor een tweede stage. Bovendien lijken de Europese instellingen op deze manier vaak gemotiveerde jongeren (wat blijkt uit hun vroegere interesse) als potentiële en toekomstige Europese ambtenaren te verliezen.

Wat is de mening van de Commissie hierover?

Is de Commissie eventueel van plan om artikel 2.3 aan te passen?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS VASSILIOU (op 17 juni 2010)

Het stageprogramma van de Commissie trekt voor elke sessie wel duizenden hooggekwalificeerde en uiterst gemotiveerde afgestudeerden aan. Slechts 600 van hen zullen uiteindelijk stagiaires worden. Dit is ook zo voor de andere Europese instellingen.

Een van de doelen van het programma is om kennis op te doen over hoe een Europese instelling werkt. Daarom hebben de instellingen gezamenlijk beslist dat de kandidaten die al een stage hebben gevolgd of een andere beroepservaring bij een instelling hebben opgedaan, niet nog eens voor een stage in aanmerking kunnen komen. Het doel van deze maatregel is om een zo groot mogelijk aantal kandidaten de kans te geven aan de stageprogramma's deel te nemen.

In tegenstelling tot het Parlement maken de Commissie en de andere instellingen geen onderscheid tussen betaalde of onbetaalde stages, aangezien zij vinden dat dit niet relevant is voor de kwaliteit van de leerervaring.

Bovendien hebben niet alle studenten of afgestudeerden de financiële middelen om een periode van onbetaalde stage te volgen. Volgens de Commissie betekent dit niet dat zij minder gemotiveerd zijn.

Daarom is de Commissie niet van plan artikel 2.3 van haar stagereglement te wijzigen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?