AA
EU-hulp voor de heropbouw van Haïti na de doortocht van orkaan Matthew

Op 4 oktober 2016 sloeg orkaan Matthew toe in Haïti. Daarbij kwamen bijna duizend mensen om het leven en raakten duizenden anderen het dak boven hun hoofd kwijt, terwijl de infrastructuur in grote delen van het land ernstig beschadigd raakte.
Volgens schattingen van de VN hebben 1,4 miljoen mensen onmiddellijke bijstand nodig en is het risico op wijdverspreide hongersnood reëel. Bovendien heeft de orkaan voor ideale omstandigheden gezorgd voor de verspreiding van ziekten, met een zwaar beperkte toegang tot schoon water en een gebrek aan sanitaire voorzieningen en een fatsoenlijk dak boven het hoofd. Het uitbreken van een cholera-epidemie in het land vormt een ernstig gevaar.
Ondanks de langetermijnhulp die door de EU reeds wordt geboden, blijkt de vooruitgang in Haïti sinds de aardbeving van 2010 uiterst klein. Zoals op tragische wijze is aangetoond door de verwoestingen van orkaan Matthew is de infrastructuur nog steeds veel te zwak, waardoor natuurrampen in het armste land van Latijns-Amerika des te meer vernielingen aanrichten en het herstel veel trager op gang komt.
1.    Hoe denkt de EU, afgezien van de bijkomende noodfinanciering die wordt vrijgemaakt voor Haïti, steun te verlenen aan duurzame oplossingen die voor een grotere veerkracht zorgen van een land dat erg vatbaar is voor natuurrampen?
2.    Komt er een evaluatie van de huidige programma's voor rampenrisicovermindering in het Caribisch gebied?
3.    Wat houden de door de EU rechtstreeks ondersteunde kortetermijnprojecten en   activiteiten voor hulp in het geval van een orkaan precies in op het terrein?

Antwoord van Commissaris Mimica

De reactie van de Europese Unie na de orkaan Matthew kwam tot stand op basis van een gemeenschappelijke strategie, die de humanitaire hulpacties en de ontwikkelingsacties omvatte in de cruciale sectoren waar het optreden van de EU een impact kan hebben, zoals de voedselzekerheid, het drinkwater, sanitaire voorzieningen en schoolinfrastructuur. Deze bijstand wordt aangevuld met de ontwikkelingshulp die reeds aan Haïti wordt verstrekt, in het bijzonder in de sectoren van de infrastructuur, de voedselzekerheid en het onderwijs.

De Europese Unie heeft een programma gefinancierd voor de versterking van de capaciteiten van de regionale en nationale instellingen. Op het nationale niveau heeft de Europese Unie steun verleend aan het beheer van risico's en natuurrampen door middel van ontwikkelingssamenwerking en programma's om de paraatheid bij rampen te versterken. Deze programma's hebben bijgedragen aan de preventieve bescherming van de bevolking en het beheer van de noodsituaties na het voorbijtrekken van de orkaan. Zoals het gebruikelijk is bij elke catastrofe van deze omvang, worden momenteel de nodige lessen getrokken om de strategie bij toekomstige acties bij te sturen.

Naar aanleiding van het verzoek om internationale bijstand van de Haïtiaanse regering en het Bureau van de Verenigde Naties voor de coördinatie van humanitaire aangelegenheden is het Uniemechanisme voor civiele bescherming eveneens in werking getreden. De lidstaten die hierbij waren betrokken, hebben een belangrijke bijdrage geleverd, waaronder een waterzuiveringsinstallatie waarmee 1,26 miljoen liter water kon worden gezuiverd en verdeeld, twee schepen die 351 ton goederen hebben getransporteerd en verdeeld en een kleinschalig basiskamp dat in Jérémie is opgericht. Voorts zijn ook twee coördinatieteams die zijn samengesteld uit 14 nationale deskundigen op het vlak van civiele bescherming in de EU, in Haïti ingezet.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?