AA
Bezorgdheden over de voedselveiligheid met betrekking tot de invoer van Canadees paardenvlees - vraag E-11891/2015

In december 2014 heeft de Commissie de invoer van in Mexico geproduceerd paardenvlees verboden, omdat de capaciteit van de Mexicaanse autoriteiten om betrouwbare controles uit te voeren en met name de afwezigheid van bij Richtlijn 96/22/EG van de Raad verboden stoffen te bevestigen, ernstig tekortschiet.

Onlangs zijn door het Voedsel‐ en Veterinair Bureau (VVO) in Canada vergelijkbare traceerbaarheidsproblemen vastgesteld. Bij de laatste audit kwamen ernstige bezorgdheden aan het licht met betrekking tot de betrouwbaarheid van de controles van zowel ingevoerde als binnenlandse paarden die bestemd zijn voor uitvoer naar de EU.

Hoe denkt de Commissie ‐aangezien uit deze VVO-audit blijkt dat niet kan worden gegarandeerd dat in Canada geslachte paarden die bestemd zijn voor uitvoer naar de EU niet zijn behandeld met stoffen zoals hormonale groeibevorderaars, die in de EU niet zijn toegestaan‐ te voorkomen dat in de EU Canadees paardenvlees op de markt wordt gebracht dat niet aan de EU-voedselveiligheidsvoorschriften voldoet?

Antwoord van Commissaris Andriukaitis

Na een evaluatie van de officiële controles die worden toegepast om de productie van paardenvlees te regelen in een aantal derde landen, heeft de Commissie bij het bevoegde permanent comité ontwerpmaatregelen ingediend tot wijziging van het certificaat voor de invoer van paardenvlees zoals vastgesteld in Verordening (EU) nr. 206/2010.

Deze wijzigingen, na goedkeuring door de Commissie, hebben tot doel ervoor te zorgen dat derde landen soortgelijke maatregelen treffen voor groeibevorderaars (hormonen) zoals bepaald in de EU (bv. een verbod of een beperking op het gebruik ervan voor therapeutische of zoötechnische doeleinden). Bovendien moet de behandeling van dieren in overeenstemming zijn met de bepalingen vastgesteld in het jaarlijkse residubewakingsprogramma van het derde land, zoals goedgekeurd door de Commissie. Ten slotte moeten de betrokken dieren ten minste 6 maanden verblijven in het land waar ze worden geslacht of sinds hun geboorte als ze minder dan 6 maanden oud zijn op het moment van slachten.

Na de discussie in het permanent comité en voorafgaand aan de aanneming ervan, zal de ontwerpmaatregel met het oog op opmerkingen worden ingediend bij de handelspartners van de EU die door deze maatregel zullen worden getroffen.

De Commissie oordeelt dat deze maatregel een verdere stap is om ervoor te zorgen dat de invoer van paardenvlees voldoet aan de voedselveiligheidsvoorschriften van de EU.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?