Parlementaire tussenkomsten

AA
Stemverklaring - werkgelegenheid in een duurzame economie

Ik steun ten volle het verslag over de ontwikkeling van het werkgelegenheidspotentieel van een nieuwe duurzame economie. Collega Schroedter verwijst naar de IAO-definitie volgens welke een arbeidsplaats groen is als die bijdraagt aan duurzame bedrijfsvoering en een sociaal Europa. Ruimer opgevat dus dan de hoogtechnologische banen in de sector van energie en milieubeheer waar de Commissie op doelt. Het gaat bijvoorbeeld om een ambitieus duurzaam industriebeleid, gericht op efficiënt gebruik van hulpbronnen, met fatsoenlijke, goed betaalde jobs. Aanbevolen wordt om het bedrijfsleven meer erbij te betrekken of de regionale overheden te stimuleren wettelijke kadervoorwaarden, markteconomische sturingsmechanismen, subsidies en openbare aanbestedingen op dit doel af te stemmen. Of meer in te spelen op de behoefte aan nieuwe vaardigheden, maar evenzeer op de installatie van sociaal overleg of collectieve arbeidsovereenkomsten in de nieuwe bedrijfstakken en -sectoren.

De productiedruk in de nieuwe sectoren is vrij hoog en de neiging om goede arbeidsvoorwaarden te garanderen klein. Hierdoor zijn werknemers uit de traditionele industrietakken met een traditioneel degelijke sociale bescherming niet makkelijk te motiveren de overstap te maken. De Unie heeft de verplichting strijd te leveren tegen de opwarming van de aarde en daarom is een goede strategie nodig voor een maatschappelijk verantwoorde transformatie naar een meer groene economie.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?