Parlementaire tussenkomsten

AA
Stemverklaring bij de begrotingswijziging van het Europese Parlement
Ik stemde tegen dit verslag omdat het voorziet in de verhoging van de enveloppe voor de aanwerving en vergoeding van assistenten met 1500 euro per maand vanaf 1 mei 2010. Een groen amendement voorziet gelukkig in een evaluatie van het vergoedingssysteem zoals het nu bestaat en van kracht is sinds de verkiezingen van 2009. Maar de verhoging van de secretariaatsvergoeding gaat onvoorwaardelijk in zonder dat verplicht rekening wordt gehouden met de resultaten van deze evaluatie. Het verslag voorziet verder ook in een versterking van de parlementaire commissies en de politieke fracties. Deze operatie kost 13,3 miljoen euro op jaarbasis waarvan 8,832 miljoen euro voor de assistentenvergoeding.

Dit is een slecht besluit. Het beschadigt de reputatie van de instelling. De beslissing is ondoordacht. Er wordt niet nagedacht over verdere gevolgen. Waar worden de nieuwe assistenten gehuisvest? In een nieuw gebouw? Nog eens extra kosten? Ik vrees bovendien dat dit geld grotendeels zal worden gebruikt voor de aanwerving van niet-geaccrediteerde assistenten onder nationale loonvoorwaarden. Juist dat systeem zorgde in sommige gevallen voor gesjoemel. Nu zetten we mogelijk de deur wijd open voor misbruik. Daarom pleit ik voor een voorafgaande duidelijke evaluatie van het bestaande systeem. Pas daarna kunnen we met kennis van zaken beslissen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?