Parlementaire tussenkomsten

AA
Statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau - stemverklaring
Uiteraard deel ik de mening dat politieke partijen, en de hiermee verbonden politieke stichtingen essentiële instrumenten van een parlementaire democratie zijn. Ze vragen inderdaad rekenschap aan parlementsleden, helpen vorm te geven aan de politieke wil van de burgers, stellen politieke programma's op, trainen en selecteren kandidaten, onderhouden de dialoog met de burgers en stellen burgers in staat hun mening te uiten. Daarbij komt dat het Verdrag van Lissabon uitdrukkelijk voorziet in deze rol van de politieke partijen en hun stichtingen. Ze zijn een belangrijk onderdeel van een politieke ruimte op EU-niveau en van een Europese democratie waarvan het Europees burgerinitiatief een essentieel onderdeel is.

Toch heb ik bij de eindstemming tegen dit verslag gestemd om te laten blijken dat ik het volkomen oneens ben met de verwerping van amendement nr. 10. Dit amendement verbood bij de regeling inzake de financiering en giften dat rechtspersonen en bedrijven het recht krijgen giften te kunnen doen tot 25 000 euro per jaar. Dat het EP dit toelaat is een kwalijke praktijk die de deur openzet voor een hevige beïnvloeding van politieke partijen en Europese stichtingen via het toekennen van financiële ondersteuning door bedrijven en lobbyorganisaties. Dat wil ik niet , dus daarom mijn proteststem.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?