Parlementaire tussenkomsten

AA
Slibramp in Hongarije (debat)

Voorzitter, collega's, uiteraard ook namens de Verts/ALE-Fractie in het Parlement onze solidariteit, ons medeleven met de slachtoffers. We moeten de mensen helpen. Wat daar gebeurd is, is verschrikkelijk. Toch een drietal opmerkingen na uw interventie, mevrouw Georgieva.

U zegt, of uit uw woorden valt op te maken dat op het eerste gezicht de meeste Europese wetgeving correct is nageleefd. Ik zou toch willen vragen dat de Commissie een grondig onderzoek doet. Mevrouw Lepage heeft erop gewezen dat er een hele reeks Europese wetgeving bestaat: de mijnafvalrichtlijn, de richtlijn over emissies van gevaarlijke industriële installaties; er is een milieuaansprakelijkheidsrichtlijn.

Dit ongeval heeft kunnen gebeuren, en toch is blijkbaar alle milieuwetgeving nageleefd. Dit kan niet. Dus ergens is er een fout gemaakt. Hebben de Hongaarse autoriteiten hun verantwoordelijkheid genomen? Hebben ze voldoende controles uitgevoerd? Ik denk dus dat er een soort stresstest, en onderzoek moet komen naar hoe Europese wetgeving is toegepast en of die correct is toegepast.

Ten tweede: onze Hongaarse groene vrienden hebben erop aangedrongen om een onafhankelijke onderzoekscommissie naar het gebied te sturen om de objectieve data inzake de verontreiniging vast te stellen. Ik denk niet dat zo'n onderzoek alleen maar eenzijdig door de Hongaarse autoriteiten kan worden gedaan.

Ten derde: inspecties. Milieu-inspecties zijn van levensbelang. We hebben daar al over gedebatteerd in het Parlement. We hebben op 20 november 2008 een resolutie daarover aangenomen. Wij willen een dringend wetgevend kader daarover. Milieu-inspecties moeten uitgevoerd worden, niet alleen door nationale inspecties, maar vooral moet er ook controle en toezicht zijn op de toezichthouders. Een controle op de controleurs. We hebben dringend behoefte aan een goede milieu-inspectie over heel Europa, en vooral ook een goede implementatie van de milieurichtlijnen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?