Parlementaire tussenkomsten

AA
Richtlijn Consumentenkrediet uit 2008 bevat alle nodige elementen - stemverklaring
Hoewel er nog werk aan de winkel is, bevat de Richtlijn consumentenkrediet uit 2008 alle elementen die nodig zijn voor een betere bescherming van consumenten tegen de banken en andere kredietverstrekkers. Dat is de conclusie van het tussentijds evaluatieverslag dat hier voor ligt en waar ik voor stemde. De richtlijn regelt de (pre)contractuele informatie voor consumenten, een harmonisering van de periode van bedenktijd (14 dagen), bescherming in geval van vroegtijdige aflossing van de schulden en de verplichting om de kredietwaardigheid van de consumenten vooraf na te gaan. De tussentijdse evaluatie wijst op problemen met de omzetting van de richtlijn. Er zijn specifieke problemen inzake de informatieverplichting: niet alle kredietverstrekkers informeren de consument correct, of geven teveel gedetailleerde info die niet meer begrijpelijk is. Het recht om zich te bedenken wordt niet altijd nageleefd, er is nog geen uniformiteit in het toetsen van de kredietwaardigheid van klanten en er is een toenemend probleem met sms-leningen, vooral voor kwetsbare groepen en jongeren. De mogelijkheid om vervroegd terug te betalen werkt redelijk goed. Ik volg de redenering van de rapporteur dat alle elementen in de richtlijn staan, maar dat een beter toezicht op de omzetting en de uitvoering van de wet noodzakelijk is.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?