Parlementaire tussenkomsten

AA
Rechten van buspasagiers - stemverklaring
Dit is het vierde pakket inzake de waarborging van de rechten van passagiers. Na een regeling voor de rechten van passagiers in de luchtvaart, het treinverkeer en vervoer over het water behandelen we nu de rechten van buspassagiers. Die krijgen voortaan compensaties bij vertragingen van reizen langer dan 250 kilometer, hulp bij annulering van reizen, bescherming bij ongelukken en sterfgevallen en terugbetaling van verloren of beschadigde spullen. Passagiers met beperkte mobiliteit zullen ook recht hebben op speciale hulp, zoals dat al het geval is bij luchtvaartmaatschappijen. Het standpunt van het EP in eerste en tweede lezing werd uiteindelijk aanzienlijk afgezwakt. Het EP wilde de regels toepassen voor ritten langer dan 50 kilometer. De Raad wilde dat enkel voor reizen langer dan 500 kilometer. Het compromis werd 250 kilometer.

Dat betekent dat ze niet gelden voor courante trajecten zoals Brussel-Amsterdam, Luxemburg-Straatsburg of Wenen-Boedapest. Het is wel goed dat deze wetgeving een lijst biedt van 12 basisregels - geldig voor elke afstand - die gefocust zijn op de noden van mindervalide personen en andere personen met beperkte mobiliteit. Niettemin is de Groene fractie zeer ontgoocheld over het bereikte, zeer zwakke resultaat. Daarom stem ik samen met de Groene fractie tegen dit akkoord.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?