Parlementaire tussenkomsten

AA
over het proteïnetekort in de EU: welke oplossing voor een allang bestaand probleem? - stemverklaring

Het initiële verslag van de rapporteur was beter dan de tekst die nu is aangenomen. Daarom stemde ik tegen de eindtekst. De Commissie nu vragen te zorgen voor een onbelemmerde voorziening van de EU-markt met soja door een technische oplossing te vinden voor de aanwezigheid van geringe hoeveelheden GGO's in voor diervoeding bestemde eiwithoudende gewassen is zonder meer een belangrijke overwinning van de lobby van de intensieve landbouw. De Groenen pleiten voor een maximale ontwikkeling van een eigen EU-productie van eiwithoudende gewassen. Zo’n beleid is goed voor de inkomens van de landbouwers en levert een substantiële bijdrage aan de bestrijding van de klimaatverandering, de vrijwaring van de biodiversiteit en de vruchtbaarheid van de bodem.

Cruciaal is de invoering van een toezichtsmechanisme op de herkomst van geïmporteerde eiwithoudende gewassen, waarbij de duurzaamheid van de toegepaste landbouwmethoden in het land van herkomst gecontroleerd wordt. Regelmatige controles ter plaatse zijn absoluut noodzakelijk De discussie over het opnieuw toestaan van verwerkte dierlijke eiwitten uit slachtafval voor de productie van voeders voor varkens en pluimvee mag alleen gevoerd worden in termen van (voedsel)veiligheid en volksgezondheid. Cruciaal zijn het verbod op hergebruik binnen dezelfde soort en gedwongen kannibalisme, alsmede degelijke controles op de veevoedersector en een correcte toepassing van de bestaande EU-regelgeving.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?