AA
Schaliegasboringen overbodig en risicovol

Het Europees Parlement roept op tot strengere Europese wetgeving voor schaliegasboringen. De winning van schaliegas heeft grote risico's voor het grondwater, ons drinkwater en de natuur. Volgens de Groenen trekt de stemming vandaag het toekomstperspectief van schaliegas ernstig in twijfel.

Tegen de tijd dat alle risico´s van schaliegasboringen op de gezondheid van omwonenden en de natuur afgedekt zijn en de Europese wetgeving op orde is, is schaliegas al overbodig geworden. Europa moet geen tijd en geld verspillen aan het risicovolle schaliegas, maar investeren in duurzame energie.

De Europese Commissie komt volgend jaar met wetgevingsvoorstellen om de risico's van schaliegasboringen te verminderen en de wettelijke tekortkomingen te dichten. Volgens de Groenen zal hieruit blijken dat boren naar schaliegas een doodlopende weg is:"Boren naar schaliegas is helemaal niet rendabel als je als bedrijf met alle risico's rekening moet houden."

Om het zogenaamde schaliegas uit steenlagen vrij te krijgen moeten miljoenen liters water en chemicaliën in de bodem worden gepompt. Ook komt bij de winning van schaliegas het broeikasgas methaan vrij, waardoor schaliegas net zo schadelijk kan zijn voor het klimaat als het stoken van steenkolen. Vanaf 2015 zal de Europese vraag naar gas alleen maar afnemen volgens voorspellingen van de Europese Commissie. Schaliegas zal dan ook geen belangrijke rol spelen in de overgang naar een duurzame energievoorziening.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?