AA
Patiënten zijn belangrijker dan farma-industrie

In tijden waar mensen zelf op zoek gaan naar informatie, moeten patiënten op een duidelijke, objectieve, betrouwbare en kwaliteitsvolle manier geïnformeerd worden over de werking van medicijnen. Hoewel reclame voor medicijnen in de Unie verboden is, creëerde de Commissie wel een opening. In hun voorstel - dat ik niet goedkeurde - ontbrak een degelijke strategie en het onderscheid met reclame was te vaag. De Commissie gaf bovendien teveel rechten en verantwoordelijkheid aan de farma-industrie. Nu het Parlement belangrijke wijzigingen heeft doorgevoerd, kan ik het voorstel wel steunen. Bedrijven zijn beperkt in het gebruik van officiële documenten (beknopte productinformatie, evaluatierapporten) en in de kanalen waarlangs de info wordt verstrekt: gezondheidsmagazines, internetsites of brieven aan patiënten zijn niet langer toegelaten. Alle duiding over de medicijnen moet vooraf door de bevoegde overheden worden gescreend en goedgekeurd. Daarmee wordt zelfregulering uitgesloten, wat in het aanvankelijke voorstel nog terug te vinden was. Ik stel me nog vragen bij de haalbaarheid van dit voorstel omdat een bindende informatiestrategie vanuit de overheid nog altijd sterker is dan dat de overheid het beleid van de bedrijven zou controleren. Toch stemde ik voor het wetsvoorstel omdat het finaal de patiënten wel beter zal informeren.

***
PERSBERICHT VAN DE GROENE FRACTIE in het EP (Engelstalig)

EP votes to put patients first in EU rules on prescription medication information


The European Parliament voted on new EU legislation dealing with information on prescription medicines (Fjellner report). The Greens welcomed the vote, which transformed the original legislative proposal into one oriented towards the needs of patients, rather than the interests of the pharmaceutical industry. After the vote, Swedish Green MEP Carl Schlyter said:

"MEPs today voted to put the needs and interests of patients and consumers first when it comes to information on prescription medication. The Parliament has completely transformed the original proposal by the Commission, which was solely driven by the interests of the media and the pharmaceutical industries. Parliament said a clear NO to allowing industry to advertise about prescription medication in print media or to push any information onto patients.

"As a result of today's vote, pharmaceutical firms would have to provide official documents (e.g. summary of product characteristics, package leaflet, assessment report) on their websites, or in printed form upon request, and could only provide other information based on quality criteria and subject to approval by the competent authorities or the European Medicines Agency. So the information will be 'pulled' according to needs, rather than 'pushed' based on what the industry wants to make available.

"Parliament has also voted to oblige member states to make available information on prescription drugs. Public authorities should be the point of reference for every citizen that wants more information about prescription medicines, not industry. While we would have preferred to only have an information system run by public authorities, we can accept a system in which companies are obliged to make available official documents, and certain other clearly defined information based on quality criteria and only after approval by competent authorities."

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?