AA
Meerjarenbegroting krijgt geen extra centen, maar er wordt wel meer van Europa verwacht

De meerderheidspartijen in het Europees Parlement zouden het schaamrood op de kaken moeten hebben. Maar helaas steunden ze vandaag schaamteloos het akkoord over de tussentijdse revisie van de meerjarenbegroting van de EU over de periode 2014-2020. Kort samengevat: er wordt steeds meer van de EU verwacht, maar er komt geen euro bij. Hoe de EU de vluchtelingencrisis, het klimaatakkoord van Parijs, het zo broodnodige Europese investeringsplan, jeugdwerkloosheid, enzovoorts moet financieren, blijft een raadsel. Ook de sociaaldemocraten, die nochtans verklaarden dat ze uit de coalitie met de christendemocratische Europese Vervuilings Partij (EVP) zouden stappen,  stemmen in met het heen-en-weer schuiven van budgetten. En ze stemmen ermee in om een deel van de bevoegdheden van het EP in deze materie niet te gebruiken door alles over te laten aan de raad van ministers....Socialistisch schaamrood?      

 
Persbericht van de Groene fractie in het Europees Parlement

EU budget: MFF revision
No additional funds despite fresh commitments and ongoing crises

The European Parliament has today approved the Midterm revision of the Multiannual Financial Framework 2014-2020 (MFF). The revision is a poor deal for the parliament, says Greens/EFA member of the European Parliament’s Budget committee Indrek Tarand:

“The EU is facing multiple crises and has a range of new commitments to meet, most notably in respect to the Paris climate agreement. In spite of this, the European Parliament has agreed that the EU will have not a single euro more to spend on responding to these urgent needs. For all the talk of the end of the grand coalition, the European Socialists nonetheless teamed up with the Conservatives and the Council to try and sell the reallocation of funds from one source to another as an increase in the budget. Moving money around will fool no one. Further, by allowing elements of the European Parliament’s budgetary decision-making to be included in the MFF consent procedure, the European Parliament has sacrificed some of the powers it has in annual budget negotiations. That makes this a bad deal for the people of Europe, and a self-defeating one for this parliament.”

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?