AA
Meer 'bio' is minder pesticiden!

'Bio' is voor Groen! het sluitstuk van een heel beleid gericht op de vermindering en uiteindelijk uitfasering van het gebruik van pesticiden in de landbouw en in onze voeding.

Aan de vooravond van de bio - week (3 tot 11 juni) vragen we daarom met aandrang aandacht voor het feit dat de inspanningen rond het terugdringen van pesticiden in België en Vlaanderen dreigen stil te vallen.

LEES HET HELE DOSSIER

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?