AA
Kyotonorm kan ook zonder kernenergie!

 


Zorgvuldig omspringen met energie, in het bijzonder nuclearie energie is een oud groen strijdpunt. In vlaanderen uit de groene regeringsdeelname zich onder meer in een beleid gericht op energiebesparing. Op federaal vlak drukten de groenen een voor hen belangrijke beslissing door. Een meerderheid in Kamer en Senaat (dossiernr. 2-1376) vindt dat België zijn kerncentrales moet sluiten. Het was de groene staatssecretaris Olivier Deleuze die het initiatief aan de ministerraad voorlegde.

Tegenstanders argumenteren dat deze beslissing de elektriciteitsvoorziening in het gedrang brengt. En zonder kernenergie haalt België de Kyoto-norm niet, stellen ze. Ze baseren zich meestal op het rapport van de zgn. Commissie Ampère. Dat bespreekt het toekomstig energiebeleid. Een van de conclusies luidt dat kernenergie deel moet blijven uitmaken van onze energiemix. Enerzijds om te voldoen aan de vraag, anderzijds om de Kyoto-norm te halen.

GEEN STRALENDE TOEKOMST VOOR KERNENERGIE

De CO2-uitstoot van kernenergie mag dan al lager zijn - hij is er wél! - toch heeft kernergie tal van nadelen. Onder meer het radioactief afval: tot op heden is daarvoor geen oplossing gevonden. België heeft een deel van zijn laag radioactief kernafval in zee gedumpt. Een ander deel ligt nog bovengronds opgeslagen, hoofdzakelijk in Mol. De kernindustrie maakt de belofte om een oplossing te vinden voor het kernafval, niet waar.

De regering Verhofstadt I heeft ondertussen bij Koninklijk Besluit de verantwoordelijkheid van de uitbaters van kerncentrales beperkt tot 300.000 euro. Alsof dat voldoende zou zijn om bij een ramp de geleden schade te vergoeden ...

Maar ook puur economisch heeft kernenergie het moeilijk. De subsidies voor de opslag en de verwerking van het kernafval blijven hoog, daar waar de sector in de vrijgemaakte energiemarkt op eigen benen zou moeten staan.

KERNUITSTAP GOED VOOR WERKGELEGENHEID

En Kyoto dan? Is het mogelijk om de CO2-reductienorm te halen zonder kernenergie? Een aantal wetenschappelijke studies stelt van wel. Zo is er de STEM-studie, die vindt dat kernuitstap en CO2-reductie wel hand in hand gaan. Dan moet er wel dringend werk worden gemaakt van warmtekrachtkoppeling en doorgedreven energiebesparing. Andere studies wijzen erop dat België aan de Kyoto-normen kan voldoen enkel en alleen door het besparen van energie.

Het is een goede zaak dat België, als een van de landen die het meest afhankelijk zijn van nucleaire energie, het nucleaire tijdperk achter zich laat en een toekomst zoekt in de duurzame oplossingen. Komt daarbij dat de omschakeling van nucleaire energie naar duurzame energie voor heel wat werkgelegenheid zal zorgen.

Om de besparing van energie in een stroomversnelling te brengen ijveren de groenen dan ook voor een sociale energie en een CO2-heffing. Daartegenover stellen ze een forse verlaging van de lasten op arbeid. Zo koppelen ze wat goed is voor de maatschappij (arbeidsplaatsen) aan wat goed is voor het milieu (energiebesparing en een verminderde CO2-uitstoot).

EUROPA: NOG EEN LANGE WEG TE GAAN

Europa is zover nog niet: in de huidige Europese Unie hebben 8 van de 15 lidstaten kernreactoren. Vier ervan hebben inmiddels formeel de uitstapregeling aangenomen (België, Duitsland, Zweden en Nederland). De Europese Commissie zelf heeft zicht nog niet tegen het gebruik van kernenergie gekant. Integendeel: EU-commissaris voor Energie, Loyola de Palacio, is een hevig voorstandster.

In haar 'Green Book' (sic) zet ze haar stelling uiteen met de argumenten dat kernenergie de enige energiebron is met een hoog ontwikkelingsgehalte en zonder uitstoot van broeikasgassen. Ze beweert dat kernenergie de EU zal helpen om de doelstelling te behalen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daarenboven vraag ze een verhoging van de middelen van het Europese kernenergieagentschap Euratom met 4 tot 6 miljard euro. Door zo te handelen wil ze de veiligheid van de Europese kernindustrie verbeteren met het oog op de Uitbreiding.

TONEN HOE HET MOET: CAMPAIGN FOR TAKE-OFF

Niet iedereen is het met de Commissaris eens. Greenpeace en de Europese Groenen hebben zich tegen de Palacio's voorstel verzet. Ze menen dat de de miljarden voor Euratom weinig meer zijn dan verkapte staatssteun aan de nucleaire sector en niets met veiligheid van doen hebben. Bovendien stoort het hen dat de Commissie WEL geld vrijmaakt voor de export van kernafval naar derde landen. Mooi opgelost, dat wel ...

Toch kent Europa ook een aantal positieve initiatieven. Zo is er de 'Campaign for take-off', een initiatief van de Europese Commissie. Deze financiert innoverende projecten die het gebruik van hernieuwbare energie en energiebesparing promoten. Verder heeft de Commissie een richtlijn uitgevaardigd. Die verplicht de lidstaten om het aantal hernieuwbare energiebronnen tegen 2010 te verhogen tot 12% van het totale energieverbruik. Toch maar nagaan of zoiets niet sneller kan.

EEN NIEUWE REACTOR VOOR FINLAND?

Oh ja: heeft Finland niet onlangs besloten alsnog een nieuwe kernreactor te bouwen? En is dit geen heropstanding van de kernenergie in Scandinavië? Wel: ja en neen. Dat zegt Eloi Glorieux, Vlaams parlementslid voor Agalev en expert-kernenergie. "De vorige Finse regering gaf nog 'groen' licht voor het bouwen ervan. Anderzijds is er tot op heden nog geen investeringsplan, laat staan een reactororder. Westinghouse, de grootste constructeur van kernreactoren, liet al weten niet geïnteresseerd te zijn. Westinghouse vindt het project politiek gezien 'te onstabiel'."

Glorieux weet bovendien dat de alle bestellingen in de VS sinds 1973 (!) achteraf zijn geannuleerd. De laatste Franse kernreactor is besteld in 1993. Voor de andere EU-lidstaten is dat 1980. De jongste jaren worden er meer kenncentrales uit dienst genomen dan er nieuwe bijkomen.

 

Bart Staes
Europees Parlementslid voor Agalev

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?