AA
Groen! teleurgesteld over bereikt akkoord in Bali

Op de VN-Klimaatconferentie werd een akkoord bereikt over een onderhandelingsmandaat en een onderhandelingsagenda voor een nieuw globaal klimaatakkoord voor de periode na 2012. Ondanks alle wetenschappelijke informatie en de IPCC-rapporten is de wereld niet klaar om af te spreken hoeveel broeikasgassen ze gaan reduceren om de klimaatcrisis tegen te gaan. De wereld is alleen maar klaar om te zeggen dat ze dat zullen bepalen de komende twee jaar.

Het akkoord bevat heel wat goede dingen. Het adaptatiefonds om maatregelen te financieren die de landen in het zuiden zullen helpen zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Technologie-overdracht om schone technologie beschikbaar te maken voor het Zuiden. Er staat in dat de ontwikkelingslanden ook maatregelen moeten nemen om klimaatverandering tegen te gaan en dat ze daarbij zullen geholpen worden. Er staat een einddatum in voor het onderhandelingsproces: 2009.

Maar als het gaat over de industrielanden is de tekst een pak meer ambigu, en kan hij geïnterpreteerd worden in verschillende richtingen. De tekst zegt dat alle industrielanden engagementen zullen nemen om de klimaatverandering tegen te gaan, met inbegrip van reductiedoelstellingen. Maar de tekst zegt ook dat die vergelijkbaar moeten zijn, en dat nationale verschillen in rekening moeten gebracht worden. Voor het eerst is er dus een tekst waar een optie in staat dat Amerika mee in het bad gaat.

"De deur staat op een kier, maar de grendel zit er nog op. Het is een eerste stap van Amerika, maar slechts een kleine. De komende 2 jaar zullen cruciaal zijn in de strijd tegen de klimaatcrisis. Het mandaat en de agenda moeten nu ingevuld worden, met inbegrip dus van becijferde reductiedoelstellingen. Amerika stelde op de conferentie dat ze vooruit willen, en dat ze vinden dat de broeikasgassen tegen 2050 met de helft moeten verminderen. Spijtig dat ze dat niet op die manier in het akkoord wilden" reageert Tinne Van der Straeten uit Bali.

Met deze conferentie in Bali werd de eerste stap gezet richting een globaal klimaatakkoord. De komende twee jaar staan alle 189 landen voor belangrijke onderhandelingen. "De kost van een klimaatbeleid met twee sporen: aanpassen aan bestaande klimaatverandering en afwenden van gevaarlijke klimaatopwarming wordt geraamd op 1 à 2% van het globale BNP. Een kost die voornamelijk zal moeten gedragen worden door de industrielanden. Om de kosten te beperken moeten we nu handelen, vooruit kijken eerder dan blijven treuzelen en onzekerheid creëren over mogelijke inspanningen" besluit Tinne Van der Straeten.

Tinne Van der Straeten, Kamerlid/Bart Staes, Europees Parlementslid

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?