AA
Geen invoer van 'Javel'-kippen in de EU

Parlementaire commissie "Milieu en Voedselveiligheid" van het Europees Parlement unaniem tegen opheffing verbod ‘chloorkip’

Als het van de Duitse Eurocommissaris van Industrie Günter Verheugen en de Amerikaanse voedsellobby afhangt, wordt het verbod op de invoer van met 'chloorproducten' behandelde kippen opgeheven. In het kader van de zoektocht naar betere handelscontacten tussen de EU en de VS pleit Verheugen voor de afschaffing van het importverbod dat sinds 1997 voor Amerikaanse kippen van kracht is. Volgens Verheugen staan de economische relaties tussen de VS en de EU op het spel.

De zaak kwam deze ochtend aan de orde tijdens de vergadering van de milieucommissie van het EP. Bart Staes (Groen!), John Bowis (EVP), Anne Ferreira (sociaal-democraten) en Dimitrios Papadimoulis (Verenigd Europees Links) ondervroegen vertegenwoordigers van DG SANCO.

De Europese Commissie bevestigde de vier parlementsleden dat de Commissie hierover deze namiddag delibereert. Het huidige verbod aan kippenboeren om hun kippen aan het eind van de slachtlijn met 'chloorproducten' [1] te behandelen om ze te desinfecteren zou voor twee jaar worden opgeheven. Wel zou de Commissie de producenten verplichten de met deze producten behandelde kippencarcassen behoorlijk te etiketteren en af te spoelen met proper water. Na twee jaar zou de weerslag op de volksgezondheid gemeten worden. De Commissie benadrukte dat de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA stelt dat er geen gevaar bestaat voor de volksgezondheid.

Staes, Bowis, Ferreira en Papadimoulos reageerden furieus. "We worden door jullie blijkbaar beschouwd als proefdieren", sneerde Staes. "Het is niet omdat Commissaris Verheugen zoete broodjes wil bakken met de Amerikanen dat wij in de EU zomaar moeten zwichten en de volksgezondheid in gevaar moeten brengen", reageerde Bowis, zelf een voormalig Tory-Minister van Volksgezondheid. Staes zwaaide met een gezamenlijke brief ondertekend door verantwoordelijken van de Europese consumentenvereniging BEUC, de Europese boerenkoepel COPA en de Europese milieukoepel EEB. "Uit die brief blijkt dat niemand gediend is van die maatregel", benadrukte hij.

Onderzoek toont overigens aan dat de courante praktijk in de VS om geslachte kippen te behandelen met antimicrobiële producten (Antimicrobial Treatment-AMT) niet erg efficiënt is. De voorbije vijf jaar daalde de aanwezigheid van besmettingen met Campylobacter en Salmonella in de VS nauwelijks. "Per 100.000 mensen waren er in 2001 13,61 besmettingen met Campylobacter. In 2007 was dat met moeite gedaald tot 12,68. En voor salmonella zijn de cijfers nog slechter: van 15,01 in 2001 tot 14,92 in 2007.", zei Staes

Staes verwees in zijn tussenkomst ook naar het onderzoek van het Amerikaanse Consumers Report [2] In januari 2007 bewees deze studie dat 81 procent van de aangekochte braadkippen Campylobacter en/of Salmonella kiemen bevatte. Dat was een stijging met 70 procent tegenover 2003. Nochtans waren al die kippen behandeld met desinfectieproducten.

Staes: "Onze bestaande Europese wetgeving over de bestrijding van salmonella en andere zoönoses werkt perfect[3]. De aanwezigheid van Salmonella daalde van 6,9 procent in 2004 tot 2,2 procent in 2006. We moeten het slechte voorbeeld van de VS dus niet volgen".

Tijdens het debat werd ook duidelijk dat de lobby van de Amerikanen geïnspireerd is door het verlies van voor hen belangrijke exportmarkten als Polen en Hongarije. Die landen moeten nu ook aan de EU-verordening inzake zoönoses voldoen. Het verbod op het desinfecteren met chloor zorgt voor een stilgevallen uitvoer van kippen vanuit de VS naar deze lidstaten. Anne Ferreira zei geschrokken te zijn over de houding van de Commissie die "blijkbaar eerst kiest voor handel en pas in tweede orde voor volksgezondheid".

De milieucommissie zei de Commissie dat ze best stopt met haar plannen om het verbod op te heffen. Als volksvertegenwoordigers zullen we alle middelen uitputten om dit voorstel van de Commissie tegen te gaan, aldus Papadimoulos". John Bowis wees er ook nog fijntjes op dat deze door de Commissie aangekondigde maatregel geen meerderheid heeft binnen de Raad van Ministers van landbouw. En Staes besloot: "Als jullie hommeles willen krijgen met het Parlement en de Raad van Ministers dan doen jullie maar lekker voort in het luchtledige. Het is wel verspilde energie. Want wij hebben in de parlementaire commissie Milieu en Voedselveiligheid niet acht jaar lang sterke voedselveiligheidswetten gemaakt om ze langs een achterdeur te laten uithollen.".

De vier parlementsleden dienen voor de volgende plenaire vergadering een mondelinge vraag met debat in die dan besloten wordt met de stemming van een resolutie die het voornemen van de Commissie een halt toeroept.
[1] Het gaat om producten als trisodium phosphate, acidified sodum chlorite, chlorine dioxide of peroxyacid oplossingen.

[2] www.consumerreports.orgChicken Safety: Dangerous bacteria, Contamination.

[3] Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake de bestrijding van salmonella en andere specifieke door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers PB L 325 van 12.12.2003, blz. 1–15

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?