AA
Federale en Vlaamse regering willen EU-wetgeving fijn stof afzwakken

België verdedigt in de vergaderingen van de Raad van milieuministers dat meer luchtvervuiling mag! Federaal milieuminister Bruno Tobback (SP.A) en Vlaams milieuminister Kris Peeters (CD&V) stellen voor dat de norm voor fijn stof – dat leidt tot gevaarlijke luchtvervuiling – 70 dagen per jaar mag worden overschreden. Nu mag dat 'maar' 35 dagen per jaar.

De Europese milieuministers proberen hierover een compromis te bereiken op 26 juni 2006. Het Belgische voorstel is ongehoord. Zware luchtvervuiling en met name fijn stof zorgt in België jaarlijks voor 13.000 vroegtijdige overlijdens. Het is dan ook ongehoord dat net onze 'milieu'-ministers het aantal dagen waarop luchtvervuiling mag, willen verdubbelen. Met een groen milieubeleid ten bate van de gezondheid van de mensen heeft dit niks maar dan ook niks te maken.

Samen met Groen! roep ik dan ook de federale milieuminister Bruno Tobback (SP.A) op het roer drastisch om te gooien en alsnog resoluut te kiezen voor de bescherming van de gezondheid van de mensen. Rudi Daems zal vanuit het Vlaams Parlement Vlaams milieuminister Kris Peeters (CD&V) vragen op te komen voor het leefmilieu en voor de gezondheid van alle Vlamingen. Peeters moet zijn ambities inzake fijn stof opvoeren. Rudi Daems wil alvast de garantie dat deze Vlaamse regering er bij de federale collega’s op aandringt de strijd tegen de luchtvervuiling – ook op Europees vlak – maximaal te voeren.

Groen! roept de Vlaamse parlementsleden op om op 15 juni 'Ja' te zeggen tegen een resolutie die bij hoogdringendheid wordt gestemd in het Vlaams parlement. In die resolutie vraagt Daems dringende noodmaatregelen tegen de luchtvervuiling in Vlaanderen

LEES HIER HET HELE DOSSIER

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?