AA
Europese campagne Klimaatverandering weinig concreet

Alleen concrete maatregelen voor energiebesparingen kunnen de klimaatveranderingen tegenhouden. Zomaar wat vrijblijvende infocampagnes voeren, zoals premier Verhofstadt, minister Tobback en Commissievoorzitter Barroso nu doen, is totaal onvoldoende. België heeft net aan Europa gevraagd om maar liefst 22 grote industriële installaties - onder meer van het Belgisch leger - vrij te stellen van het emissierechtensysteem. Tegelijk de gezinnen vragen om minder energie te verbruiken, getuigt niet van een samenhangend klimaatbeleid.

De premier, de minister van Leefmilieu en de Europese Commissievoorzitter hebben op 29 mei samen met milieucommissaris Stavros Dimas het startschot gegeven voor een Europese campagne voor energiebesparing. België is hiermee de eerste lidstaat in Europa waar de campagne op de rails wordt gezet.

De campagne, een website en reuzenposters, roept de Europese burgers op om de dagelijkse routine lichtjes te veranderen. Als iedereen dat doet, levert dat een drastische vermindering van de broeikasgasemissies op. De gezinnen in de Europese Unie nemen immers ongeveer 16 % van de totale broeikasgasemissies van de EU voor hun rekening. Op de Europese campagnewebsite vindt men een 50-tal concrete tips voor emissiereductie (Klimaatcampagne Europese Groenen).

Een sensibiliseringscampagne is altijd een goed idee. Maar België heeft dringend nood aan een echte energierevolutie, geen zoveelste vrijblijvende postercampagne of website. België bengelt immers aan de staart wat betreft de isolatie van woningen. De Belgische woningen zijn slechter geïsoleerd dan de Griekse, wat maakt dat een Belgisch gezin méér betaalt voor verwarming dan een Zweeds.

KYOTOFONDS & MILIEUVRIENDELIJK VERKEER

Wat België nodig heeft, is een Kyotofonds met voldoende middelen gekoppeld aan Kyotopremies om alle huizen van dubbel glas en dakisolatie te voorzien. Op die manier worden energie-efficiënte investeringen ondersteund en voorgefinancierd. Met de besparing die de consument zo realiseert op de energiefactuur, wordt de investering terugbetaald. Dan moet de consument geen vers geld op tafel leggen om de investering te betalen; het wordt geregeld via de energiefactuur. De financiële drempel om aan energiebesparing te doen, valt zo weg.

Om de uitstoot van CO2 door het verkeer te beperken, moeten de federale en de Vlaamse regering bovendien dringend meer investeren in meer openbaar vervoer en in fietspaden. Nu gaat er veel te veel geld naar de aanleg van nieuwe wegen. Van de nieuwe fietspaden langs gewestwegen is er na jaren van beloftes door de Vlaamse regering slechts één op de tien gerealiseerd. De belastingvoordelen voor wagens die minder CO2 uitstoten, hebben weinig succes. Groen! wil opnieuw premies invoeren om tegen 2012 10% van het benzinewagenpark om te schakelen naar LPG.

Een Kyotofonds voor de gezinnen en concrete maatregelen in het verkeer zorgen pas voor een spectaculaire trendbreuk in ons energieverbruik. De Vlaamse en federale regeringen talmen al jaren om deze maatregelen door te voeren.

Premier Verhofstadt en minister Tobback moeten hun volledige politieke verantwoordelijkheid nemen in de strijd tegen klimaatverandering. België heeft aan Europa gevraagd om maar liefst 22 grote industriële installaties - onder meer van het Belgische leger - vrij te stellen van het emissierechtensysteem. Op zo'n moment de gezinnen vragen om minder energie te verbruiken getuigt niet van een samenhangend klimaatbeleid.

Bart Staes

Europees Parlementslid voor Groen!

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?