AA
Europees Parlement schaart zich achter Fair Trade

Het Europees Parlement zette zijn schouders onder een rapport van de Europese Groenen over Fair Trade. Fair Trade-producten zijn een succes op de Europese markt. Het concept zorgt ervoor dat bij de productie van goederen in het Zuiden rekening wordt gehouden met sociale en duurzaamheidsaspecten en draagt ertoe bij dat de mensen die ze maken er een eerlijke prijs voor krijgen. Het EP vraagt nu dat de Commissie aanbevelingen doet met daarin goede criteria waaraan de producten moeten voldoen. Zo krijgen producent en consument de garantie dat er geen misbruik wordt gemaakt van het label.


Fair Trade is een commercieel succesverhaal. De handel in deze producten in Europa neemt sinds 2000 elk jaar met 20% toe. Europa is de grootste afnemer van eerlijke producten: zo'n 60 tot 70% van het aanbod wordt verkocht op de Europese markt. Sommige lidstaten proberen hiervoor een eigen wettelijk kader te creëren, maar dat kan op termijn leiden tot juridische conflicten. Het zou daarom goed zijn dat de EU zelf met aanbevelingen op de proppen komt. Het moet overigens worden benadrukt dat het EP, om overregulering te vermijden, de Commissie niet vraagt voor juridisch bindende teksten, maar voor algemene richtlijnen.


Het rapport bevat een aantal zeer concrete voorstellen om Fair Trade te promoten. Zo ziet het Parlement kansen weggelegd voor programma's als 'Aid for Fair Trade', die kleine producenten kunnen begeleiden en het hen mogelijk kunnen maken om in het systeem te stappen. Ze kunnen zo helpen om het aanbod te vergroten.


Het zou goed zijn mocht de WTO een gedeelte van zijn 'Aid for Trade'-middelen specifiek voorbestemmen voor Fair Trade. Het EP stemt ook in met maatregelen aan vraagzijde. Het moet bv. mogelijk worden om Fair Trade-producten te kunnen vragen bij openbare aanbestedingen en mee te laten doorwegen in het aankoopbeleid van overheden. De consument moet dan weer bewuster worden gemaakt van het eerlijk karakter van Fair Trade-producten. Op zijn beurt mag hij dan correcte productinformatie verwachten. Het Parlement vraagt de Commissie, tot slot, ook na te gaan of het mogelijk is deze producten vrij te stellen van invoerrechten en hen aan een verlaagd BTW-tarief op de markt te laten.


Fair Trade is een belangrijke component van duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding in de Derde Wereld. Omdat de producenten een eerlijke prijs krijgen voor hun producten, verdient het systeem alle steun. Het is nu aan de Commissie om met voorstellen te komen. Uit de stemming van vandaag blijkt dat Parlement ze in dank zal aanvaarden.

Het volledige rapport

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?