AA
Europees klimaatplan is haalbare uitdaging voor België

Verhofstadt moet nu gaan voor een energierevolutie

Groen! reageert positief op het klimaat- en energiepakket van de Europese Commissie maar is ontgoocheld in de houding van de Belgische regering en van premier Verhofstadt. In plaats van de kansen op ecologische innovatie met beide handen te grijpen, tracht hij vooral af te remmen. Op die manier dreigt België de boot van de wereldwijde energierevolutie finaal te missen. Het feit dat we de voorbije jaren al zo een grote achterstand hebben opgelopen, zou net een stimulans moeten zijn om er nu in te vliegen en eindelijk te kiezen voor een beleid gebaseerd op meer energie-besparing, meer energie-efficiëntie en meer hernieuwbare energie.

Zowel het Europees Parlement als de Raad van Ministers moeten nog hun fiat geven over dit pakket. Het gemarchandeer van verschillende lidstaten, niet in het minst door België, voor de aankondiging van het masterplan inzake Klimaat, doet echter het ergste vermoeden.

“Met dit Masterplan is de fase van de intentieverklaringen voorgoed voorbij. Geen enkele lidstaat kan vandaag achter blijven en doen alsof haar neus bloedt. De krijtlijnen voor het toekomstig klimaatbeleid zijn duidelijk: meer hernieuwbare energie, meer CO2-reductie, en een betere manier om de verhandelbare emissierechten over de industrie te verdelen” zegt Bart Staes , Europees Parlementslid voor Groen!

Zaak is nu om dit pakket door het Europese Parlement en door de Europese Ministerraad te loodsen zonder dat het uitgehold wordt. “Want laat ons duidelijk zijn, het Masterplan is maar een eerste stap, en de doelstellingen zijn voor ons slechts minimumdoelstellingen. Om de klimaatcrisis het hoofd te bieden moeten we gaan tot veel hogere reducties: 30% tegen 2020, 80-90% tegen 2050” zegt Tinne Van der Straeten , Federaal Parlementslid voor Groen!

Dit pakket is een minimumpakket. Essentieel is dan ook dat dit geen onderwerp is van gemarchandeer de komende maanden en dat dit pakket zonder kleurscheuren door de Europese Ministerraad en door het Europees Parlement geloodst wordt. Groen! is dan ook bezorgd over een aantal aspecten in de regeling rond de verhandelbare emissierechten en de Belgische symbolenstrijd rond hernieuwbare energie.Verhandelbare emissierechten

De groenen zijn tevreden over de voorstellen over de verhandelbare emissierechten. Het totale uitstootplafond zal Europees bepaald worden, en de rechten zullen geveild worden. De veiling zal 30 tot 50 miljard opleveren die de lidstaten zullen kunnen gebruiken voor investeringen in hernieuwbare energie en sociale maatregelen op vlak van energie-armoede. Groen! betreurt wel het gemarchandeer hieromtrent. Zo zou België extra CO2-quota toegekend krijgen om de hernieuwbare energiedoelstelling te compenseren. “Belangrijk is dat er garanties zijn dat het geen blanco cheque is van Europa aan België, en dat België die centen niet gewoonweg gebruikt om het gat in de begroting te vullen” reageert Bart Staes.


Hernieuwbare energie

Groen! is ook bezorgd voor Belgische obstructie over de doelstelling inzake hernieuwbare energie. CD&V en de industrie laten niet na de berekeningswijze van de Europese Commissie in vraag te stellen. Die baseert zich enerzijds op een lineaire verhoging, anderzijds op BBP/inwoner. De Europese Commissie vertrekt dus van het percentage hernieuwbare energie dat België al gerealiseerd heeft, 2,2% en dat is één van de laagste van Europa is. “In principe wordt België zo bevoordeeld. Ze worden immers niet verplicht van het lage percentage ten opzichte van haar buurlanden in te halen en er wordt geen extra inspanning verwacht. Vooral CD&V blinkt hier uit in conservatisme en vindt eigenlijk dat het ok is dat België de laatste leerling van de klas is” zegt Bart Staes.

Bovendien is 13% hernieuwbare energie zeer realistisch. Tinne Van der Straeten “Dat bewijzen heel wat studies. 13% is dan ook een minimum. Want alleen via een proactief beleid kunnen we een wissel zetten op de toekomst. Hernieuwbare energie gaat over big business: het levert investeringen op én jobs in een innovatieve sector. Baten die CD&V makkelijksheidshalve over het hoofd ziet. België moet dan ook investeren in eigen land, in plaats van over te gaan tot de aankoop van groenstroomcertificaten in het buitenland. We moeten investeren in jobs en energiezekerheid hier!”.Interpellatie Vlaams Parlement

Vlaams Parlementslid Eloi Glorieux interpelleert vandaag Vlaams Minister President Kris Peeters over de Vlaamse reactie op het klimaatpakket. “We kunnen in ons land twee dingen doen. Ofwel blijven we steken in het fossiele denken, en dan zullen we de prijs cash betalen onder de vorm van hoge energieprijzen. Ofwel kiezen we voor grote investeringen op korte termijn om op lange termijn onze toekomst en onze economie veilig te stellen. Vandaag kiezen voor hernieuwbare energie en CO2-reductie garandeert een ecologische omslag in onze economie en een boost voor sectoren waar jobs en winst te rapen valt” besluit Eloi Glorieux


GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?