AA
EU moet antwoord bieden op Iers “neen”

Op basis van de huidige gegevens ziet het ernaar uit dat het referendum in Ierland over het ontwerp van Verdrag van Lissabon heeft geleid tot een meerderheid van nee-stemmers. De Groenen hebben altijd gezegd dat het Verdrag van Lissabon een stap vooruit was in efficiëntere besluitvorming en meer democratie, maar niet volstond om de EU echt weer op de sporen te krijgen.

“Het is veelbetekenend dat net in een land dat haar heropleving voor een groot stuk aan de EU te danken heeft, een nieuw Europees verdrag gekelderd wordt,” stelt Groen! Kamerlid Wouter De Vriendt . Groen! hoopt dat de Europese Unie hier lessen uit trekt. De Vriendt: “Dit bewijst dat de kloof tussen Europa en de burger immens wijd is. De Unie moet de mensen veel meer betrekken bij wat ze doet en een project uittekenen dat minder eenzijdig economisch is, maar werk maakt van een sociaal Europa”.

Groen! vindt het ook jammer dat enkel Ierland de kans heeft gehad zich bij referendum uit te spreken. Groen! heeft ook in België gepleit voor het organiseren van een maatschappelijk debat gevolgd door een referendum, maar tevergeefs. Tegelijk benadrukt Groen! dat met het Ierse “neen” de positieve elementen uit het Verdrag van Lissabon niet teruggedraaid mogen worden. Na moeizame onderhandelingen was de tekst van het Verdrag van Lissabon tot stand gekomen. Bart Staes , Groen! europarlementslid: “Dat was in veel opzichten een minimumversie van wat nodig was en is om de EU verder uit te bouwen tot een sterke politieke instelling. Het Verdrag van Lissabon zou een efficiëntere besluitvorming mogelijk maken en meer macht toekennen aan het Europees Parlement. Het democratisch gehalte van de Unie ging erop vooruitgaan en de mogelijkheden op sociaal en ecologisch Europees beleid gingen toenemen. We betreuren dat met het Ierse neen de kans groot is dat zelfs die kleine stap vooruit niet gezet zal kunnen worden.”

Groen! roept de staats- en regeringsleiders die volgende week in de Europese Raad samenkomen om de juiste lessen te trekken wanneer ze een uitweg zoeken uit de crisis die vandaag ontstaan is. De bezwaren van de Ierse burgers moeten goed onderzocht worden. En ook als er een technische oplossing zou gevonden worden voor het Ierse neen, dan nog blijft de noodzaak aan een ruimer politiek antwoord. Dat moet erin bestaan dat de EU-landen aan hun burgers aangeven wat ze willen gaan doen in Europa op basis van de spelregels van het nieuwe Verdrag. Verdragsregels leggen immers enkel vast hoe men aan beleid kan doen, en niet zozeer wat men ermee gaat doen. Bart Staes : “De EU-landen moeten nu aan hun burgers duidelijk maken welk politiek project zij hebben voor de EU voor de volgende jaren. Wat ons betreft moet dat project een sterke sociaal-ecologische component hebben en moet het weggaan van een enge klassiek-economische benadering die een negatieve concurrentie tussen landen mogelijk maakt.”

Groen! blijft uiteraard voorstander van een strategie van versterkte samenwerking. Wouter De Vriendt : "Wij roepen de Belgische regering op om snel werk te maken van een groep gelijkgestemde landen die verder willen gaan dan wat nu op tafel ligt. Zij kunnen beginnen met de voorbereiding van een strategie die gericht is op een meer volwaardige integratie op een voldoende breed domein (sociaal, fiscaal, ecologisch, internationaal). Zo kan het vertrouwen van de Europese burgers in het Europese integratieproject terug hersteld worden en kan de EU de politieke speler worden waar de Europese burgers recht op hebben.”

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?