Publicaties

AA
De onzichtbare hand die ons wurgt

De onzichtbare hand die ons wurgt

In "De onzichtbare hand die ons wurgt" analyseert Europees parlementslid Bart Staes (Groen) haarfijn 12 "ziektekiemen" die Europa tot ernstig zieke man degradeerden, 8 dominostenen die omtuimelden en er nog meer mee in hun val dreigen te nemen. "Ik wilde, naast klaarheid scheppen, met dit boek ook duidelijk maken dat wat er zich afspeelt een gevolg is van menselijk handelen en foute politieke keuzes. Er speelt hier geen natuurwet, tenzij je het neoliberalisme als natuurwet zou willen bestempelen," aldus Staes. "Intussen willen we de euro redden, maar verliezen we de Europeanen."

Het boek is de weerslag van een zoektocht naar de kiemen van het virus dat onze welvaartsstaat dreigt te verwoesten. Staes: "Het is lastig om een juiste analyse van de verwoestingen van een virus met de kracht van een orkaan te maken, als je er nog middenin zit. De financiële crisis die in 2008 met de val van Lehman Brothers pas echt zichtbaar werd, woedt eigenlijk nog steeds door en vloeide over in een schulden- en eurocrisis."

Het is een explosieve cocktail, gebrouwen uit fouten van bankiers, burgers en beleid, heeft een kater veroorzaakt die nog jaren en zelfs generaties zal nazeuren. Er heerst grote verwarring en een gevoel van onmacht bij burgers, een toenemend wantrouwen tegenover (Europese) politieke middens, en angst bij Europese burgers voor de nabije toekomst. Staes: "Met dit boek hoop ik alleszins klaarheid te bieden aan burgers die door de razendsnelle ontwikkelingen en de complexiteit van een en ander, door de bomen het bos niet meer zien." Volgens Staes willen mensen begrijpen wat er aan de hand is en is inzicht in oorzaken en gevolgen van de crisis een belangrijke factor om op zijn minst het gevoel te hebben dat je enig grip op de situatie hebt.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?