Persberichten

AA
Veroordeelde Duitse geheim agent blijft projectcoördinator Europese Commissie
De Europese Commissie blijft de hete aardappel van het Europolschandaal voor zich uitschuiven. Commissaris Erkki Liikanen (voormalig secretaris-generaal van de Finse sociaal-democratische partij) heeft het directoraat-generaal Informatiemaatschappij weliswaar belast met een intern onderzoek naar het beheer van het Sensus-project, maar hij weigert Christoph Klonowski, de in Duitsland veroordeelde projectcoördinator, van z'n taak te ontheffen. "Afhankelijk van de resultaten van dit interne onderzoek en na de haar ter kennis gebrachte informatie terdege in overweging te hebben genomen, zal de Commissie zo nodig verdere stappen ondernemen. Deze stappen zouden onder andere kunnen inhouden dat het AfA wordt verzocht een andere coördinator voor het Sensus-project te benoemen," aldus de eurocommissaris in antwoord op een eerste vraag van Staes. De afwachtende houding van de Commissie wekt verbazing bij het Vlaamse europarlementslid. Staes vindt het onvoorstelbaar én in tegenspraak met de principes van deugdelijk bestuur dat een veroordeeld "ambtenaar" het project blijft leiden waarvoor hij schriftvervalsing pleegde. Hij vraagt de Commissie met aandrang Christoph Klonowski onmiddellijk te vervangen door een andere projectcoördinator. Tijdens het vragenuurtje van dinsdagavond 4 september beloofde Liikanen meer informatie in te winnen over de naam en de positie van de Sensus-coördinator. Staes omschrijft dit antwoord als "bevreemdend" vermits hij reeds zes maanden vragen stelt over het Sensus-dossier. "Het is onmogelijk dat de commissaris niet op de hoogte is. Hij moet nu snel en doortastend optreden omwille van de geloofwaardigheid van de Commissie en de verwevenheid met de Europese politiekoepel. In het kader van het Sensusproject tracht Europol immers een informatie-uitwisselingsprogramma te ontwikkelen voor de Europese politie- en inlichtingendiensten. Daarbij wordt mogelijks gebruik gemaakt van gestolen informatietechnologie voor de informatiesystemen Eurint en Europolis," zo besluit het Vlaamse europarlementslid.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?