Persberichten

AA
Van EP mogen EU-lidstaten door meer dan één internationaal voetbalteam vertegenwoordigd zijn
Het amendement was vooral ingegeven vanuit de feitelijke situatie in Groot-Brittannië. Daar strijden 4 teams (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) voluit mee in de internationale voetbalcompetities. De EVA-standpunten getrouw werd in de motivering voor het amendement opgenomen dat in de toekomst ook andere lidstaten door meer dan één internationaal team kunnen worden vertegenwoordigd. Voor België zouden dit bv. Vlaanderen en Wallonië kunnen zijn. Uit de naamstemming over dit amendement valt niet alleen af te leiden dat de overgrote meerderheid van de in Straatsburg aanwezige Vlaamse parlementsleden voor dit amendement heeft gestemd. Opmerkelijk is dat ook tal van Waalse europarlementsleden, zoals Dehousse en rapporteur Deprez, het voorstel steunden. Nog meer opmerkelijk is dat Vlaams Blok-voorzitter Frank Van Hecke een tégenstem liet optekenen. Geen Vlaamse Duivels voor het Vlaams Blok?
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?